Download billeder af Ejner K. Holst på Skyfish
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Sekretær Nina van Deurs, nvd@fho.dk, tlf. 3524 6164

Politiske områder og udvalg
Udvalg for Beskæftigelse, Erhverv, Socialpolitik og Integration (BESI)
Forretningsudvalg
Hovedbestyrelse

Repræsentationer 
Beskæftigelsesrådet
Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg
Overenskomstudvalget Kooperationen/LO
AOF (bestyrelse, repræsentantskab)
AE – generalforsamling
Højstrupfonden
AKF Holding
Højstrupgård A/S
LO Plus
Dansk Folkeferie
AKF – Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond
Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
Kooperationen Hovedaftalen
Arbejdsmarkedets Feriefond
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Forum for Udbud
Implementeringsrådet
ATP Ankenævn
MHC bestyrelse
AHC bestyrelse
Cabis bestyrelse
Virksomhedsforum for enklere regler.

Faglig fordeling
3F Byggegruppen
Dansk EL-Forbund
Politiforbundet i Danmark CO 10
Centralforeningen for Stampersonel CO10 (2009 -)
Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark
Malerforbundet i Danmark
Dansk Musiker Forbund
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Fængselsforbundet i Danmark (2009 -)
Dansk Told- og Skatteforbund CO 10
Dansk Skuespillerforbund (2008 – )
Dansk Artistforbund
Organistforeningen CO 10
Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund
Kriminalforsorgsforeningen CO 10
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere CO 10
Viften – Ansatte i Folketingsansatte CO 10
Foreningen af Folketingets Betjente CO 10
Hoffunktionærforeningen

CV
Fødselsdag 22. november 1957

Arbejdspladser
1975 – 80 El-Lærling el-installatør Bent Mogensen Nykøbing M
1980 – 81 Værnepligtig Flyvestation Aalborg
1981 – 86 Hanstholm Skibsradio
1986 – 91 Nordthy Strømforsyning
1991 – 94 Dansk El-Forbund, Kreds 9
1994 – 07 Dansk El-Forbund
2007 – 18 Valgt sekretær/næstformand LO
2007 – 18 Medlem af LO’s daglige ledelse
2007 – 18 Medlem af LO’s hovedbestyrelse.
2019 –       Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Organisationsarbejde
1977 – 80 Formand el-lærlingene Thisted
1979 – 82 Landsformand el-lærlingene
1982 – 94 Medlem af bestyrelsen DEF Thisted afdeling
1985 – 91 Afdelingsformand DEF Thisted afdeling
1986 – 91 Tillidsmand Nordthy Strømforsyning
1990 – 94 Kredsformand DEF Kreds 9
1994 – 07 Forbundssekretær og områdeleder DEF
2007 – 15 LO-sekretær
2015 – 18 LO-næstformand.

Uddannelse
Realeksamen
Elektriker
Fagbevægelsens Interne Uddannelse
DEF’s interne lederuddannelse
Insead Executive Board Programme