Arbejdsopgaver:
Udarbejdelse af samfundsøkonomiske beregninger og økonomiske analyser generelt
Lønstatistik
Overenskomster – offentlig og privat, herunder arkivansvarlig
Balance i regnemodellerne (tovholder)
Ad-hoc opgaver for juristerne, fx konkrete sager eller regulering af satser i lovgivningen
Beregning af feriegodtgørelse sygdom og tilskadekomst B/A
Ressourceperson: Social dumping, minieftersyn Trepart II