Arbejdsopgaver:
Økonomiske analyser
Pensionspolitik
Seniortænketank
Projektleder: Flere gode år på arbejdsmarkedet (2019)

Interne udvalg:
Ansvarlig for FH’s udvalg om Økonomi og Velfærd