Arbejdsopgaver:
Udarbejdelse af økonomiske analyser generelt, herunder ved brug af registerdata
Pensionspolitik, herunder ATP og LD
Seniortænketank (tovholder til 1. juli 2019)
Projektleder: Flere gode år på arbejdsmarkedet (2019)
Ressourceperson: Arbejdsmiljø