Arbejdsopgaver:
Økonomiske analyser
Pensionspolitik
Tidlig tilbagetrækning

Interne udvalg:
Ansvarlig for FH’s udvalg om Økonomi og Velfærd