Arbejdsområde:
Digitalisering og ny teknologi (offentlig sektor)
Offentlig innovation og udvikling
Algoritmer og etik i den offentlige sektor

Interne udvalg:
Ansvarlig for FH’s udvalg om udvikling af den offentlige sektor