Fagbevægelsen har nu fået en stemme – eller rettere to – i regeringens Ungeklimaråd.

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en etårig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Noget af det allervigtigste i klimakampen er at få uddannet mange flere faglærte til varetage de grønne jobs, der vil blive hårdt brug for i fremtiden. Grøn omstilling kræver nye kompetencer på arbejdsmarkedet

Carl Emil Lind Christensen

Gennem de sidste to år har rådet udviklet en række anbefalinger til aktuelle klimapolitiske problemstillinger.

Brug for flere faglærte til grøn omstilling

Klimaminister Dan Jørgensen har nu besluttet at udvide rådet med to pladser, dedikeret til Fagbevægelsens Ungdom. De to repræsentanter er Mads Nikolaj Simonsen fra 3F og Carl Emil Lind Christensen fra Dansk Metal.

”Noget af det allervigtigste i klimakampen er at få uddannet mange flere faglærte til varetage de grønne jobs, der vil blive hårdt brug for i fremtiden. Grøn omstilling kræver nye kompetencer på arbejdsmarkedet”, siger Carl Emil Lind Christensen.

Ungeklimarådet blev nedsat for at bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Første møde i det nye, udvidede Ungeklimaråd er den 4. september i Middelfart.