Hvad end vi taler nedslidning, stress, fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, er arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) en helt central aktør. At være en dygtig arbejdsmiljørepræsentant kræver viden, mod og gode samarbejdsevner. AMR skal nemlig både kunne pege på, hvor skoen trykker, være i god dialog med kolleger, TR og ledelse og være med til at finde gode løsninger til gavn for alle på arbejdspladsen og til gavn for samfundet.

Opgaver er der nok af: 17.000 medarbejdere melder sig hver dag syge på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Dertil kommer, at hver fjerde FTF’er svarer, at de ikke kan blive ved med at arbejde frem til pensionsalderen. Og forebyggelse kan betale sig: En stor andel ville blive, hvis arbejdet var mindre psykisk belastende.

“Vi har længe forlangt en større politisk indsats for et bedre arbejdsmiljø, og det bliver vi ved med, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.  Og så tager vi selvfølgelig også opgaven på os og opruster i egne rækker, som tilfældet er her. At styrke arbejdsmiljøet bliver en central indsats i den nye hovedorganisation, og nu skyder vi 2019 i gang med denne kampagne”, uddyber hun, og opfordrer FTF-medlemmerne til at bakke op om kampagnen.

FTF og LO sammenlægges og danner en ny, fælles hovedorganisation fra den 1. januar. Det gør dermed kampagnen til hovedorganisationens første, fælles opgave.

AMR’en skal styrkes
Formålet med kampagnen er dels at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres opgavevaretagelse og dels at skabe synlighed om det store og vigtige arbejde, som AMR udfører, og den væsentlige rolle de påtager sig. Rollen er kompleks og står ofte i skyggen af HR-afdelingens eller tillidsrepræsentantens arbejde. Det skal kampagnen være med til at gøre op med. 

Målet med kampagnen at involvere så mange som muligt af de 25.000 AMR’er , som er medlemmer af fagforeninger i den nye Hovedorganisation.  Planen er at afholde flere hundrede, lokale arrangementer over hele landet i samarbejde med de lokale afdelinger, kredse, LO-sektioner og FTF-regioner. Første skridt er at samle 2.000 AMR’er i Odense Kongres Center 8. januar, hvor kampagnen vil blive skudt i gang.

Hvis du vil læse mere om kampagnen, så tryk her.
Er du AMR og interesseret i at deltage d. 8. januar, skal du henvende dig i din fagforening.