Arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg i 2020

MEDsamarbejdet udbyder også i år en række arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg. MEDsamarbejdet består af LO-valggruppen (OAO og FOA) og FTF-valggruppen (sekretariatsbetjenes i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH).

Afregning for tidligere FTF’ere

Har du haft transportudgifter i forbindelse med et MED-arrangement, og er du tidligere FTF’er er det denne afregningsblanket du skal bruge.

Send den i udfyldt stand til Mette Terp.

Arrangementerne er åbne for alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg, men deltagerantallet er typisk begrænset til 35-45 for bedst mulig afvikling af dagene.

Invitationerne udsendes til alle medarbejderrepræsentanter i MED-Hovedudvalg, som står på Danmarkskortet, ca. 3 måneder før arrangementet. Når invitationerne sendes ud, åbnes der for tilmelding på Arrangementer. Hvis repræsentanterne fra kommunen eller regionen ikke er korrekt registreret, skal man kontakte Offentligt Ansattes Organisationer på oao@oao.dk og få det rettet.

Mødeudgifterne afholdes af MEDsamarbejdet. Til MED-konferencen opkræves der en deltagerpris. Der søges om tjenestefri uden løntræk. MEDsamarbejdet yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter.

Spørgsmål om de praktiske forhold i forbindelse med arrangementerne kan rettes til sekretær Pia Hendrichsen på ph@oao.dk.

Øvrige spørgsmål rettes til Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk, Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk eller Lars Kehlet Nørskov, FH, lakn@fho.dk.

Se folderen med arrangementer i 2. halvår 2020 her (er vedlagt som PDF)

Oversigt over planlagte arrangementer i efteråret 2020

Alle arrangementer er åbne for tilmelding på www.oao.dk/arrangementer.

Forhandling af lokale MED-aftaler
25. august København
16. september Aarhus
Der er mange facetter man skal være opmærksom på, når den lokale MED-aftale skal genforhandles. Ikke mindst arbejdsmiljødelen kan være vanskelig at få aftalt. Deltagerne er ansatte og valgte i (lokale) faglige organisationer samt medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalgene.

Næstformandsmøder
15. september København
16. september Viby J.
De halvårlige næstformandsmøder om aktuelle emner i MED.
Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsentanter, således at I repræsenterer henholdsvis FTF-gruppen, OAO og FOA.

Kernen i MED – MED-hovedudvalgets særlige rolle og opgaver
21. oktober København
28. oktober Kolding
29. oktober Viby J
Hvem repræsenterer du i MED? Hvad er de særlige opgaver for MED-hovedudvalget? En dag med fokus på rammer og regler om information og drøftelse og om hvordan du agerer, hvis du ønsker indflydelse.

MED-konference 2020
4. november Nyborg
Vi sætter fokus på samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i hovedudvalget. Har ledelsen og medarbejderne de samme idéer om, hvad MED-systemet skal bruges til? Hvad skal der til, for samarbejdet giver værdi?

Tavshedspligt og ytringsfrihed
18. november Odense
Hvad er op og ned i de forskellige bestemmelser? Kan du blive pålagt tavshedspligt i et MED-udvalg? Må du udtale dig til pressen? Hvad må du skrive på din Facebookside? Alt det og lidt til kommer vi igennem på temadagen, hvor du bl.a. kan møde en ekspert fra Ombudsmanden, som vil give et indblik i lovgivning og i de sager, som Ombudsmanden har afgjort om spørgsmålet.

Budgetkonsultationer
Maj – september
Kom og få sparring på og støtte til arbejdet med budgettet for 2021.
Også i år tilbydes budgetkonsultationer for 25 kommuner og for regionerne. Tid og sted aftales med repræsentanterne for den enkelte kommune og region.