Arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg i 2021

MEDsamarbejdet udbyder også i år en række arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg. MEDsamarbejdet består af de tre valggrupper på medarbejdersiden i MED: LO-gruppen, FTF-gruppen og Akademikergruppen.

Se folderen med arrangementer i 2021 her.

Arrangementerne er åbne for alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg, men deltagerantallet er typisk begrænset til 35-45 for bedst mulig afvikling af dagene.

Invitationerne udsendes til alle medarbejderrepræsentanter i MED-Hovedudvalg, som står på Danmarkskortet, ca. 3 måneder før arrangementet. Når invitationerne sendes ud, åbnes der for tilmelding på oao.dk/arrangementer.

Hvis du eller repræsentanterne fra din kommune eller region ikke er korrekt registreret, så send rettelser til Offentligt Ansattes Organisationer på oao@oao.dk.

Mødeudgifterne afholdes af MEDsamarbejdet. Til MED-konferencen opkræves der en deltagerpris. Der søges om tjenestefri uden løntræk. MEDsamarbejdet yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte:

Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk
Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk
Gabriella Tønnesen Lanyi, BUPL, gla@bupl.dk
Darlene Kyrø, Danske Fysioterapeuter/Akademikerne, dk@fysio.dk
Steen Clausen, DLF, scla@dlf.org