Arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg i 2019

MED-samarbejdet udbyder også i år en række arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg. MED-samarbejdet består af LO-valggruppen (OAO og FOA) og FTF-valggruppen (sekretariatsbetjenes i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH).

Afregning for tidligere FTF’ere

Har du haft transportudgifter i forbindelse med et MED-arrangement, og er du tidligere FTF’er er det denne afregningsblanket du skal bruge.

Send den i udfyldt stand til Mette Terp.

Arrangementerne er åbne for alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg, men deltagerantallet er typisk begrænset til 35-45 for bedst mulig afvikling af dagene.

Invitationerne udsendes til alle medarbejderrepræsentanter i MED-Hovedudvalg, som står på Danmarkskortet, ca. 3 måneder før arrangementet. Når invitationerne sendes ud, åbnes der for tilmelding på Arrangementer. Hvis repræsentanterne fra kommunen eller regionen ikke er korrekt registreret, skal man kontakte Offentligt Ansattes Organisationer på oao@oao.dk og få det rettet.

ødeudgifterne afholdes af MED-samarbejdet. Til MED-konferencen opkræves der en deltagerpris. Der søges om tjenestefri uden løntræk. MED-samarbejdet yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter.

Spørgsmål om de praktiske forhold i forbindelse med arrangementerne kan rettes til sekretær Pia Hendrichsen på ph@oao.dk.

Øvrige spørgsmål rettes til Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk, Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk eller Christina Borries, FH, chbo@fho.dk.

Oversigt over planlagte arrangementer

Marts

MED’s indflydelse på budgettet
4. marts København
5. marts Kolding
Temadag om budgetindflydelse. Hvad sker hvor og hvornår i budgetprocessen, og hvordan sikrer man bedst muligt indflydelse?

Næstformandsmøder
26. marts Ballerup
27. marts Middelfart
De halvårlige næstformandsmøder om aktuelle emner i MED.
Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsentanter, således at I repræsenterer henholdsvis FTF, OAO og FOA.

Maj

Forhandling af lokale MED-aftaler
14. maj Ballerup
15. maj Silkeborg
Der er mange facetter man skal være opmærksom på, når den lokale MED-aftale skal genforhandles. Ikke mindst arbejdsmiljødelen kan være vanskelig at få aftalt. Deltagerne er ansatte og valgte i (lokale) faglige organisationer samt medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalgene.

Juni
Kommunernes økonomi og budget
12. juni Odense
Temadag om den aktuelle økonomiske situation, økonomiaftalen mellem regeringen og KL og om arbejdet med budgetterne for 2019.

August
Kernen i MED – for regionerne
28. august København
29. august Aarhus
En dag med fokus på rammer og regler om information og drøftelse og om hvordan du agerer, hvis du ønsker indflydelse.
Deltagerkredsen er medarbejderrepræsentanter i regionernes MED-hovedudvalg
og MED-niveau 2 i regionerne.

September
Teknologi, digitalisering
4. september Odense
Temadag om indførelse og anvendelse af ny teknologi. Hvilken indflydelse gør det for arbejdet, for jobs’ne og hvad kan MED-systemet gøre?

Næstformandsmøder
24. september Ballerup
25. september Aarhus
De halvårlige næstformandsmøder om aktuelle emner i MED.
Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsentanter, således at I repræsenterer henholdsvis FTF, OAO og FOA.

November
MED-hovedudvalgets særlige rolle og opgaver
13. november København
20. november Kolding
21. november Aarhus
Hvem repræsenterer du i MED? Hvad er de særlige opgaver for MED-hovedudvalget? En dag med fokus på rammer og regler om information og drøftelse og om hvordan du agerer, hvis du ønsker indflydelse.

December
MED-konference 2019
Tema, dato og sted er endnu ikke fastlagt

Maj – september
Budgetkonsultationer
Kom og få sparring på og støtte til arbejdet med budgettet for 2019.
Også i år tilbydes budgetkonsultationer for 30 kommuner og for regionerne. Tid og sted aftales med repræsentanterne for den enkelte kommune og region.