Arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg i 2020

MEDsamarbejdet udbyder også i år en række arrangementer for medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg. MEDsamarbejdet består af LO-valggruppen (OAO og FOA) og FTF-valggruppen (sekretariatsbetjenes i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH).

Afregning for tidligere FTF’ere

Har du haft transportudgifter i forbindelse med et MED-arrangement, og er du tidligere FTF’er er det denne afregningsblanket du skal bruge.

Send den i udfyldt stand til Mette Terp.

Arrangementerne er åbne for alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg, men deltagerantallet er typisk begrænset til 35-45 for bedst mulig afvikling af dagene.

Invitationerne udsendes til alle medarbejderrepræsentanter i MED-Hovedudvalg, som står på Danmarkskortet, ca. 3 måneder før arrangementet. Når invitationerne sendes ud, åbnes der for tilmelding på Arrangementer. Hvis repræsentanterne fra kommunen eller regionen ikke er korrekt registreret, skal man kontakte Offentligt Ansattes Organisationer på oao@oao.dk og få det rettet.

Mødeudgifterne afholdes af MEDsamarbejdet. Til MED-konferencen opkræves der en deltagerpris. Der søges om tjenestefri uden løntræk. MEDsamarbejdet yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter.

Spørgsmål om de praktiske forhold i forbindelse med arrangementerne kan rettes til sekretær Pia Hendrichsen på ph@oao.dk.

Øvrige spørgsmål rettes til Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk, Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk eller Lars Kehlet Nørskov, FH, lakn@fho.dk.

Se folderen med arrangementer i 2020 her (er vedlagt som PDF)

Oversigt over planlagte arrangementer

Klar til indflydelse på budget 2021
6. februar Odense
26. marts Odense
Temadag om budgetindflydelse. Hvad sker hvor og hvornår i budgetprocessen, og hvordan sikrer man bedst muligt indflydelse?

Næstformandsmøder
10. marts København
11. marts Kolding
De halvårlige næstformandsmøder om aktuelle emner i MED.
Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsentanter, således at I repræsenterer henholdsvis FTF-gruppen, OAO og FOA.

Forhandling af lokale MED-aftaler
29. april København
12. maj Viby J.
Der er mange facetter man skal være opmærksom på, når den lokale MED-aftale skal genforhandles. Ikke mindst arbejdsmiljødelen kan være vanskelig at få aftalt. Deltagerne er ansatte og valgte i (lokale) faglige organisationer samt medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalgene.

Kernen i MED – for regionerne. MED-hovedudvalgets særlige rolle og opgaver
18. maj København
19. maj Aarhus
En dag med fokus på rammer og regler om information og drøftelse og om hvordan du agerer, hvis du ønsker indflydelse.
Deltagerkredsen er medarbejderrepræsentanter i regionernes MED-hovedudvalg og MED-niveau 2 i regionerne.

Tavshedspligt og ytringsfrihed
10. juni Odense
Hvad er op og ned i de forskellige bestemmelser? Kan du blive pålagt tavshedspligt i et MED-udvalg? Må du udtale dig til pressen? Hvad må du skrive på din Facebookside? Alt det og lidt til kommer vi igennem på temadagen, hvor du bl.a. kan møde en ekspert fra Ombudsmanden, som vil give et indblik i lovgivning og i de sager, som Ombudsmanden har afgjort om spørgsmålet.

Strategisk arbejdsmiljøarbejde
25. august Odense
Hvordan kan MED-hovedudvalget udarbejde en arbejdsmiljøstrategi, der giver mening på de mange forskellige arbejdspladser i kommunen og i regionen? Vi kommer igennem de forskellige overvejelser, der skal gøres, når arbejdsmiljøet skal tænkes strategisk og planlægges, så det gør en konkret forskel for arbejdspladserne.

Næstformandsmøder
15. september København
16. september Viby J.
De halvårlige næstformandsmøder om aktuelle emner i MED.
Der kan deltage op til tre medarbejderrepræsentanter, således at I repræsenterer henholdsvis FTF-gruppen, OAO og FOA.

Kernen i MED – MED-hovedudvalgets særlige rolle og opgaver
21. oktober København
28. oktober Kolding
29. oktober Viby J
Hvem repræsenterer du i MED? Hvad er de særlige opgaver for MED-hovedudvalget? En dag med fokus på rammer og regler om information og drøftelse og om hvordan du agerer, hvis du ønsker indflydelse.

Digitalisering og dataetik
18. november Odense
Digitalisering fører både til ændringer i arbejdet og måden vi løser vores arbejdsopgaver på. Samtidig registreres der flere og flere data om borgerne såvel som om medarbejderne. Dette afføder naturligt forskellige dilemmaer som vi vil beskæftiger os med på dagen og ikke mindst MED’s rolle i forhold til disse.

MED-konference 2020
Tid og sted er endnu ikke fastlagt.
Vi sætter fokus på samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i hovedudvalget. Har ledelsen og medarbejderne de samme idéer om, hvad MED-systemet skal bruges til? Hvad skal der til, for samarbejdet giver værdi?

Budgetkonsultationer
Maj – september
Kom og få sparring på og støtte til arbejdet med budgettet for 2021.
Også i år tilbydes budgetkonsultationer for 25 kommuner og for regionerne. Tid og sted aftales med repræsentanterne for den enkelte kommune og region.