MEDsamarbejdets pjecer

MEDsamarbejdet har udgivet nogle pjecer og værktøjer, der kan anvendes i MED-systemet og ved genforhandling af den lokale MED-aftale. Se MEDsamarbejdet.dk

Værd at vide om MED

MEDsamarbejdet har udarbejdet pjecen ”Værd at vide om MED”.

Pjecen er primært henvendt til medlemmer af et MED-hovedudvalg. Repræsentanter i MED-udvalg på et underliggende niveau og andre interesserede vil også kunne drage nytte af den information om MED-systemet, som pjecen formidler.

Vi har udarbejdet pjecen ud fra de mange spørgsmål, vi får til bestemmelserne i MED-rammeaftalen og i de lokale MED-aftaler. Du vil her kunne læse om informationspligten, baglandsarbejdet, i hvilket MED-udvalg drøftelsen skal tages m.m.

Pjecen er gratis og kan også bestilles i en trykt version her.

Genforhandling af den lokale MED-aftale

På baggrund af erfaringer fra gennemlæsning af de lokale MED-aftaler og mange udkast til lokale MED-aftaler har MEDsamarbejdet udarbejdet en vejledning, som kan bruges i forbindelse med forberedelse af en genforhandling af den lokale MED-aftale i kommunen eller regionen.

MEDsamarbejdet har også udarbejdet en skabelon for en lokal MED-aftale i en kommune, som kan bruges som et værktøj i forbindelse med genforhandlingen. Skabelonen indeholder forslag til tekster og spørgsmål, der skal tages stilling til.

Samarbejde om strategisk udvikling af MED-systemet

I flere af landets kommuner og regioner bevæger MEDsamarbejdet sig i en mere strategisk retning. Her beskæftiger ledere og medarbejderrepræsentanter i MED-systemet sig i stigende grad med strategiske emner af betydning for opgavevaretagelsen som omstrukturering eller udvikling af kerneopgaven. Det er en vigtig bevægelse, for MED-systemet er med til at sikre, at medarbejdernes ideer og faglige viden bidrager og kommer tidligere ind i de politiske og administrative beslutningsprocesser.

FTF har udarbejdet en rapport om samarbejde om strategisk udvikling i MED-systemet. Her kan du læse erfaringerne fra en række kommuner, hvor MED-hovedudvalget, som er det øverste udvalg for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, arbejder med at udvikle samarbejdet i MED, så det også omfatter den lokale strategiske dagsorden.

Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne

Forhandlingsfællesskabet og KL har i fællesskab udarbejdet et lille hæfte, som inspiration til medlemmer af kommunens MED-udvalg, ledere, tillidsrepræsentanter og alle andre, som ønsker at vide mere om MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne.

Hvis I vil ændre i MED-aftalen – En guide til hovedudvalgets medlemmer

Forhandlingsfællesskabet og KL har i fællesskab udarbejdet en pjece, som har til formål at gøre det tydeligt, hvilke muligheder hovedudvalget har for at arbejde med kommunens MED-aftale. Det kan være at tilpasse MED-strukturen eller at ændre på de indholdsmæssige rammer i samarbejdet.

Den danske model i kommunerne – fælles billeder og fælles perspektiver for de kommende års arbejde med MED og partssamarbejdet

Forhandlingsfællesskabet og KL gennemførte i 2015-17 et projekt, som satte fokus på den danske model i kommunerne.

I den fælles rapport fra projektet konstaterede parterne, at:
MED-systemet flytter sig fra af og til at være et forum for orientering og drøftelse af forholdsvist enkle problemstillinger til også at være en enhed, der er i stand til med stor styrke at bidrage til at håndtere komplekse udfordringer som fx konkurrenceudsættelse, budgetter, omstruktureringer, kulturudvikling, styrkelse af kerneydelserne etc.”. Læs rapporten her.