Erfaringer fra kommuner, der videreudvikler MED-samarbejdet

I flere af landets kommuner og regioner bevæger MED-samarbejdet sig i en mere strategisk retning. Her beskæftiger ledere og medarbejderrepræsentanter i MED-systemet sig i stigende grad med strategiske emner af betydning for opgavevaretagelsen, som omstrukturering eller udvikling af kerneopgaven. Det er en vigtig bevægelse, for MED-systemet er med til at sikre, at medarbejdernes ideer og faglige viden bidrager og kommer tidligere ind i de politiske og administrative beslutningsprocesser.

I 2017 konstaterede parterne på det kommunale område i en fælles rapport, at:
MED-systemet flytter sig fra af og til at være et forum for orientering og drøftelse af forholdsvist enkle problemstillinger til også at være en enhed, der er i stand til med stor styrke at bidrage til at håndtere komplekse udfordringer som fx konkurrenceudsættelse, budgetter, omstruktureringer, kulturudvikling, styrkelse af kerneydelserne etc.”. Læs rapporten her.

Her kan du læse erfaringerne fra en række kommuner, hvor MED-hovedudvalget, som er det øverste udvalg for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, arbejder med at udvikle MED-samarbejdet, så det også omfatter den lokale strategiske dagsorden. Læs rapporten her. De formænd og næstformænd i de kommunale MED-udvalg, der er blevet interviewet, fremhæver i interviewene en række positive gevinster ved det strategiske samarbejde. De nævner samtidig en række udfordringer, der skal findes løsninger på for at det strategiske samarbejde kan lykkes. (Publikationen er udarbejdet af FTF)