En kollektiv overenskomst er en aftale mellem en organiseret gruppe af lønmodtagere og en arbejdsgiverforening eller en enkelt arbejdsgiver . 

En overenskomst fastlægger løn, pensionsordning, arbejdstid, overarbejdstillæg, fridage, efteruddannelse og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at lønmodtagerne og arbejdsgiveren har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.

Alle overenskomster er forskellige – en række enslydende bestemmelser går igen, men ellers er overenskomsten tilpasset de særlige forhold på  det enkelte område. Fx har alle smedene på en maskinfabrik en fælles overenskomst med deres arbejdsgiver. Ligesom alle sygeplejerskerne på hospitalet har en fælles overenskomst med deres arbejdsgiver.

På langt de fleste arbejdspladser i Danmark arbejdes efter en overenskomst, der er forhandlet på plads af FH’s fagforbund.

Se alle FH’s forbund her