Offentligt ansatte og privat ansatte forhandler hver for sig, og typisk ikke samme år

I god tid inden overenskomsterne udløber, mødes parterne for at forhandle og søge at forny dem. 

Forhandlingerne følger aftalte spilleregler, som ikke mindst skal sikre, at parterne når i mål med et resultat, som medlemmerne bakker op bag, og dermed undgå en (stor)konflikt.

Parterne forhandler om løn, arbejdstid, pension, fravær og betaling under barsel, efteruddannelse, feriefridage, indsats mod social dumping mm.

I mange andre lande har man valgt at lovgive om løn, arbejdstid, pension og sociale bidrag. Men i Danmark er der ikke f.eks. en lov om mindsteløn.

Det er din fagforening, der på dine og dine kollegers vegne forhandler om de løn og andre arbejdsforhold, som den enkelte fagforenings medlemmer har prioriteret højest i det pågældende overenskomstår.

OK23: Kig efter ok-mærket når du vælger overenskomst!