OK23 – Varslings- og konfliktforløb

08.02.2023
Frist for opsigelse af overenskomster på FH/DA området (FH kan opsige)
Normalt indgår FH og DA aftale om, at overenskomsterne betragtes som opsagte, og at 1. konfliktvarsel er ufornødent
13.02.2023
Afsendelse af 1. konfliktvarsel

20.02.2023
Afsendelse af 2. konfliktvarsel

15.03.2023
1. udsættelse på max 2 uger udløber (FML, §3. stk. 3)

29.03.2023
2. udsættelse på max 2 uger udløber (FML §4, stk 5)

29.03.2023
Muligt forløb: INTET mæglingsforslag fra forligsmanden – konflikt på 5. dagen herefter

29.03.2023
Muligt forløb: MÆGLINGSFORSLAG fra forligsmanden

06.04.2023
Påske (6. april – 10. april)

17.04.2023
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag. Ved resultatet "NEJ" træder konflikt i gang. Fx 24. april

17.04.2023
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag: Ved resultatet "JA" er Overenskomsten i hus!