Lige nu stemmes der om overenskomsterne på det private område.

Og når man ser på de forlig, der er indgået mellem FH´s medlemsforbund og deres modparter hos arbejdsgiverne, må man bøje sig i støvet.

Det er simpelthen godt håndværk, der styrker vores alle sammens fællesskab. Den del af den danske model, der handler om direkte forhandling mellem parterne, har i en meget svær situation vist sig fra sin allerbedste side.

I modsætning til rene politiske processer på Christiansborg står vi sammen tilbage – lønmodtagere og arbejdsgivere – og gennemfører det, vi har aftalt. Der er ingen tabere.

Lizette RISGAARD

Gode lønstigninger

Det vigtigste er selvfølgelig gode lønstigninger, som betyder, at man vil kunne indhente det tab, som lønmodtagere har oplevet som konsekvens af inflation og energikrise.

Men der er også tale om en lang række andre landvindinger, som afspejler de udfordringer, man oplever i de forskellige brancher. Og så adresseres også vigtige samfundsudfordringer.

Mindstelønnen hæves betydeligt. Det vil løfte mange lønmodtagere – fx hos HK Handel og serviceerhvervene. På minimallønsområdet styrkes de lokale lønforhandlinger.

Der satses over en bred kam yderligere på uddannelse – fx kan man nu på transportområdet veksle 6 ugers selvvalgt uddannelse til 14 ugers erhvervsuddannelse. Lærlinges og elevers vilkår forbedres.

Tager fat på samfundsproblemer

På byggeriets område indføres et særligt tillæg for de udenlandske kollegaer, der oftest går til minimumslønnen. Dermed styrkes både de udenlandske kollegaers vilkår, og man forhindrer yderligere lønpres.

Med andre ord: Arbejdsmarkedets parter handler ikke kun ud fra egeninteresse. Man har indgået aftaler, hvor man også tager fat på at løse egentlige samfundsproblemer, som fx behovet for yderligere kvalificeret arbejdskraft og dét at give alle unge en mulighed.

Det fine er, at de resultater kommer efter processer, hvor både lønmodtagernes og arbejdsgivernes baglande er blevet hørt. På vores side af bordet har forhandlerne været i dialog med medlemmer landet over, hentet krav og ønsker hjem.

Det er de krav og ønsker, som forhandlerne har kæmpet for. Ikke alle er kommet med denne gang. Men mange er, og for andre gælder, at man måske har fået en lille flig ind i overenskomsterne, man så kan arbejde videre med næste gang.

Pilen peger på fremskridt

I en rigtig fagforening er det medlemmerne der bestemmer, og stemmer!

I en rigtig fagforening er det medlemmerne der bestemmer, og stemmer!

Forhandlingerne er afsluttet. Nu er det dig der skal tage stilling. I de nye overenskomster er der forhandlet resultater om alt fra barsel, fritvalg, pension og selvfølgelig: din løn! Tjek med din fagforening hvordan du stemmer og får indflydelse på overenskomsten.

LÆS ALT OK OK23

Det er sådan, vi skaber resultater. Skridt for skridt – og så en dag kommer gennembruddet. Og dem er der mange af denne gang. Der er strukturelle – som når tillidsrepræsentanternes rolle styrkes.

Der er dem, der handler om at skabe et mere retfærdigt samfund, som når de lavestlønnede får et stort lønløft. Der er HK´s gennembrud i forhold til de såkaldte nultimers-kontrakter.

Samlet set står vi med en proces, der tager afsæt i involvering og dialog, og som ender med et resultat, hvor pilen peger på fremskridt. Fremskridt for den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver, men så sandelig også for samfundet.

Nøglen til denne succesopskrift er tillid.

For i modsætning til rene politiske processer på Christiansborg står vi sammen tilbage – lønmodtagere og arbejdsgivere – og gennemfører det, vi har aftalt. Der er ingen tabere. Og det, vi har aftalt, er som regel godt for hele Danmark.

Sådan er det også denne gang.

Så jeg håber, at medlemmerne anerkender deres repræsentanter og de aftaler, de har forhandlet hjem.

LÆS OGSÅ: Kig efter OK-mærket når du vælger fagforening

Indlægget er bragt i Avisen Danmark 10.04.23