Overblik: Varslings- og konfliktforløb ved OK-forhandlingerne 2020

07.02.2020
Frist for opsigelse af overenskomster på FH/DA området (FH kan opsige)

Normalt indgår FH og DA aftale om, at overenskomsterne betragtes som opsagte, og at 1. konfliktvarsel er ufornødent

13.02.2020
Afsendelse af 1. konfliktvarsel
20.02.2020
Afsendelse af 2. konfliktvarsel
01.03.2020
Dato for varsle ikraftræden af konflikt
15.03.2020
1. udsættelse på max 2 uger udløber (FML, §3. stk. 3)
29.03.2020
Anden udsættelse på max 2 uger udløber (FML §4, stk 5)
29.03.2020
INTET mæglingsforslag
29.03.2020
MÆGLINGSFORSLAG fra forligsmanden
03.04.2020
Ikraftræden af konflikt
09.04.2020
Påske (9. april – 13. april)
17.04.2020
Afstemning – NEJ
22.04.2020
Ikraftræden af konflikt

Fx onsdag 22. april