Overblik: Varslings- og konfliktforløb ved OK-forhandlingerne 2020

07.02.2020
Frist for opsigelse af overenskomster på FH/DA området (FH kan opsige)

Normalt indgår FH og DA aftale om, at overenskomsterne betragtes som opsagte, og at 1. konfliktvarsel er ufornødent

13.02.2020
Afsendelse af 1. konfliktvarsel
20.02.2020
Afsendelse af 2. konfliktvarsel
01.03.2020
Dato for varsle ikrafttræden af konflikt
15.03.2020
1. udsættelse på max 2 uger udløber (FML, §3. stk. 3)
29.03.2020
Anden udsættelse på max 2 uger udløber (FML §4, stk 5)
29.03.2020
Muligt forløb: INTET mæglingsforslag fra forligsmanden
29.03.2020
Muligt forløb: MÆGLINGSFORSLAG fra forligsmanden
03.04.2020
Muligt forløb ved "intet mæglingsforslag": Konflikt kan træde i kraft
09.04.2020
Påske (9. april – 13. april)
17.04.2020
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag. Ved resultatet "NEJ" træder konflikt i gang. Fx 22. april
17.04.2020
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag: Ved resultatet "JA" er Overenskomsten i hus!