Topforhandlerne

Hvem forhandler på vegne af lønmodtagerne og arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked ved OK20?

Først forhandler hver enkelt fagforening.

Foruden medlemsorganisationerne på det private områder har FH også ca. 30 medlemsorganisationer for medlemmer ansat i den offentlige sektor.

På lønmodtagersiden er forhandlerne en blanding af ledere valgt på forbundskongresser og årsmøder – og på arbejdsgiversiden er det direktører for arbejdsgiverorganisationerne.

To store overenskomster forhandles samtidig

Herunder har vi plukket nogle af de forhandlere ud, som forhandler nogle af de mest toneangivende overenskomster.

Her forhandler man to store overenskomster samtidig, nemlig Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Det særlige er, at det ikke er de enkelte fagforbund, der forhandler på lønmodtagersiden, men derimod CO-industri.

Det er et kartel (eller en sammenslutning), som forhandler på vegne af otte forbund: 3F, Metal, HK/Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik og Rør, Malerne, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund.

På den anden side af bordet sidder DI, som er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Industrien

Der er to topforhandlere på hver side:

De to topforhandlere fra CO-industri er formanden Claus Jensen, som også er formand for Metal og Mads Andersen, som er næstformand i CO-industri og formand for 3F’s industrigruppe. DI’s topforhandlere er administrerende direktør Lars Sandahl, og DI’s viceadministrerende direktør Kim Graugaard.

Byggeriet

I byggeriet er der også et kartel på lønmodtagersiden. Det hedder BAT-kartellet, og repræsenterer 3F, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, Blik og Rør, Malerne, HK Privat og Teknisk Landsforbund. BAT-kartellet har kun en rolle som koordinator. Det er de enkelte fagforeninger, der forhandler og indgår overenskomsterne. På arbejdsgiversiden forhandler Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Malermestre.

Den største overenskomst er Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri. 3F stiller med Claus von Elling, formand for 3F’s byggegruppe, mens Dansk Byggeri stiller med administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

På installatørområdet forhandler på arbejdsgiversiden administrerende direktør, Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ, med de tre forbundsformænd: Jørgen Juhl for Dansk El-Forbund, Henrik W. Petersen for Blik og Rør og Martin B. Hansen for Malerne.

Handel og service

De primære overenskomstparter inden for handel og service er HK og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv. De to store overenskomster er her aftalerne for området Handel, Viden og Service, som især beskæftiger kontor- og lageransatte.

HK stiller med Per Tønnesen, leder af forbundets handelssektor. Den anden topforhandler på lønmodtagersiden er Simon Tøgern, formand for sektoren HK/Privat. På arbejdsgiversiden er chefforhandlerne Laurits Rønn og Jens Matthiesen, hhv. direktør og formand for Dansk Erhverv.

Transport, rengøring og slagteri

Fælles for brancherne transport, rengøring og slagteri er, at de har overenskomster om normalløn.

Dvs at lønnen tæt på det, man har aftalt i overenskomsten, og der er ikke tradition for lokale lønforhandlinger.

Slagterierne er dog lidt atypiske her, da de ansatte her i høj grad arbejder på akkord – og akkorder kan ændres løbende.

Den første overenskomst, der bliver forhandlet på normallønsområdet, er traditionelt Fællesoverenskomsten for chauffører og lagerarbejdere.

På lønmodtagersiden står formanden for 3F’s transportgruppe, Jan Villadsen, i spidsen for forhandlingerne om denne overenskomst.

På rengøringsområdet er topforhandleren Tina Møller Madsen, gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration. På slagteriernes område er topforhandleren Ole Wehlast, formand for NNF.

Mindsteløn

Industriens arbejderoverenskomst, byggeriets overenskomster og butiksoverenskomsten er mindstelønsoverenskomster.

I Funktionæroverenskomsten (både Industriens funktionæroverenskomst samt Viden og Service-overenskomsten) er der ikke er angivet lønsatser.

Hvad forhandler de om?

Et af de helt centrale temaer ved OK-forhandlinger er, hvor meget lønnen skal stige.

Kravene ved tidligere overenskomstforhandlinger på det private har desuden også handlet om fx arbejdstid, ret til orlov, højere pensionssats, barsel, fratrædelsesvilkår og indsats mod social dumping.

OK20

Forhandlingerne går i gang lige efter nytår. Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? svaret her:

Har du spørgsmål til OK20

Kontakt