Siden gennembrudsforliget på industriens område blev præsenteret 19. februar, er der indgået flere end 500 forlig på det private arbejdsmarked.

Det var derfor en historisk lille gruppe af lønmodtagere der skulle samles op i mæglingsskitsen, da Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, og Jacob Holbraad, administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, drog til Forligsinstitutionen tirsdag eftermiddag.

Hele 98 procent af de godt 600.000 omfattede lønmodtagere var allerede dækket af et forlig, da arbejdet begyndte tirsdag.

Det er meget svært at lande forlig i en tid med høj inflation og usikre fremtidsudsigter. Mod alle odds lykkedes det

lizette risgaard, formand, fagbevægelsens hovedorganisation

”Jeg er så stolt af alle vores dygtige forhandlere, der har slidt og slæbt for at lande nogle virkelig gode forlig på en virkelig svær baggrund over de seneste måneder. Det betød, at vi havde et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet i Forligsinstitutionen. Den opgave gik vi meget seriøst til, og vi har landet en meget rimelig løsning.

Jeg vil gerne rose arbejdsgiverne for at have strakt sig langt for at opnå enighed, og det gælder også her i Forligsinstitutionen,” siger Lizette Risgaard.

Stærke resultater i en svær tid

Mæglingsskitsen, som parterne er blevet enige om, kommer til at omfatte cirka 12.000 lønmodtagere. Den kopierer i store træk gennembrudsforligene på Industrien, Transporten og Byggeriet med godt fire procents lønstigning alene fordelt på frivalgskontoen og en øget arbejdsgiverbetalt del af pensionen. Derudover opnåede vi flotte satsstigninger på normallønsområdet og bedre vilkår for lokale lønforhandlinger.

Med den på plads er der nu sat punktum for overenskomstforhandlingerne og vejen banet for, at forligene kan blive sendt til afstemning hos medlemmerne inden længe.

”Det er en stor sejr for den danske model, at vi er nået hertil. Det er meget svært at lande forlig i en tid med høj inflation og usikre fremtidsudsigter. Mod alle odds lykkedes det. Og det kan vi takke de dygtige og seriøse forhandlere for, der har arbejdet utrætteligt for at skabe resultater,” siger Lizette Risgaard.

Hovedpunkterne i mæglingsskitsen

  • Der er særligt prioriteret lønstigninger til de lavest lønnede
  • Omlægning af pensionen, der betyder, at lønmodtagerne får udbetalt 2 procent mere i løn
  • En stigning på fritvalgskontoen på 2 procent
  • Mere samarbejde på virksomhederne – dvs. nye muligheder for tillidsrepræsentanterne – og som noget nyt – uddannelsesrepræsentanter
  • Bedre orlovsvilkår til nybagte forældre