Den finder sted hver 2. eller 3. år – alt efter længden på den aftalte overenskomstperiode.

Parterne forhandler om løn, arbejdstid, pension, betaling under barsels- og forældreorlov, efteruddannelse, feriefridage mm.

Forhandlingerne følger faste spilleregler.

Her er en oversigt over de vigtigste begreber, som du kan høre om før, under og efter forhandlingerne.

Har du spørgsmål til OK20

Kontakt