OK-leksikon

Den danske model
Forhandlerne
Forligsinstitutionen
Forligsmand
Fredspligt
Hovedaftale
Hovedorganisationer
Konflikt
Konfliktvarsel
Lokalløn
Mægling
Overenskomst
Regeringsindgreb
Reguleringsordning
Strejke og lockout
Urafstemning
”Klimaaftale”

OK23: Kig efter ok-mærket når du vælger overenskomst!
OK24

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2023.