I løbet af det tidlige forår 2024 får mere end 850.000 offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner ny overenskomst.

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2023.

De offentligt ansatte: 

De offentligt ansatte: 

  • Staten: ca. 200.000 medarbejdere (ansat hos fx politi, Forsvaret, Kriminalforsorgen, skat, Folkekirken, ministerier, styrelser mv.)
  • Regionerne: ca. 150.000 medarbejdere (ansat primært på sygehusene) 
  • Kommunerne: Mere end 500.000 medarbejdere (ansat i en lang række borgernære institutioner som fx folkeskoler, daginstitutioner, borgerservice, hjemmepleje, plejehjem)

Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler – og hvad forhandler de om? Hvordan bliver overenskomsten til?

Det kan du få svar på her:

OK24

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2023.

Er du OK? OK20 går i gang!