En overenskomst er en aftale mellem en organisation/et forbund og en arbejdsgiverpart.

Overenskomsten fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at parterne har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.

Den danske model

En af de særlige ting ved det danske arbejdsmarked er, at lønmodtagere og arbejdsgivere som hovedregel selv aftaler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår. Aftalerne gælder typisk for to eller tre år. Inden overenskomsterne udløber mødes parterne for at forhandle og forny dem.

Offentligt ansatte og privat ansatte forhandler hver for sig.

I mange andre lande har man valgt at lovgive om løn, arbejdstid, pension og sociale bidrag. Men i Danmark er der ikke en lov for mindsteløn – her forhandler fagforeningen på medlemmernes vegne om løn og andre arbejdsforhold. Fordelen er bl.a., at dem, der forhandler for medarbejderne, kender netop deres fag.

Hvor mange arbejder under overenskomst?

På langt de fleste arbejdspladser i Danmark arbejdes efter en overenskomst, der er forhandlet på plads af FH’s fagforbund: fire ud af fem lønmodtagere er dækket af en overenskomst.  

Se alle FH’s forbund her

OK24

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2023.

Er du OK? OK20 går i gang!