OK23 – Varslings- og konfliktforløb

08.02.2023
Frist for opsigelse af overenskomster på FH/DA området (FH kan opsige)

Normalt indgår FH og DA aftale om, at overenskomsterne betragtes som opsagte, og at 1. konfliktvarsel er ufornødent

13.02.2023
Afsendelse af 1. konfliktvarsel
20.02.2023
Afsendelse af 2. konfliktvarsel
15.03.2023
1. udsættelse på max 2 uger udløber (FML, §3. stk. 3)
29.03.2023
2. udsættelse på max 2 uger udløber (FML §4, stk 5)
29.03.2023
Muligt forløb: INTET mæglingsforslag fra forligsmanden – konflikt på 5. dagen herefter
29.03.2023
Muligt forløb: MÆGLINGSFORSLAG fra forligsmanden
06.04.2023
Påske (6. april – 10. april)
17.04.2023
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag. Ved resultatet "NEJ" træder konflikt i gang. Fx 24. april
17.04.2023
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag: Ved resultatet "JA" er Overenskomsten i hus!
OK23: Kig efter ok-mærket når du vælger overenskomst!