Topforhandlerne

På lønmodtagersiden er forhandlerne en blanding af formænd og øvrige fagforeningsrepræsentanter valgt på forbundskongresser På arbejdsgiversiden er det direktører for arbejdsgiverorganisationerne.

De toneangivende forhandlere

Herunder har vi plukket nogle af de mest toneangivende overenskomster og deres forhandlere:

Industrien

Industrien

Industriens område lægger oftest for, og et resultat omtales derfor som ’gennembrudsforlig’ på mindstelønsområdet Her forhandles to overenskomster: Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

For lønmodtagerne forhandler kartellet CO-Industri på vegne af ni forbund: 3F, Dansk Metal, HK/Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund.

På den anden side af bordet sidder DI, som er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Der er to topforhandlere på hver side:

For lønmodtagerne: 

 • Claus Jensen, formand for CO-industri og formand for Dansk Metal, og
 • Mads Andersen, næstformand i CO-industri og formand for 3F’s industrigruppe. 

For arbejdsgiverne:

 • Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør for DI, og
 • Kim Graugaard, DI’s viceadministrerende direktør 

Transport, lager og havnearbejdere

Transport, lager og havnearbejdere

Den traditionelt første overenskomst, der bliver forhandlet på normallønsområdet, ved et resultat netop omtalt som gennembrudsforlig på normallønsområdet, er Fællesoverenskomsten for chauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere, indgået mellem 3F-transportgruppen og DI

Normalløn betyder, at lønsatserne er centralt aftalt og lagt fast i overenskomsten, i modsætning til mindsteløn, hvor der aftales en mindsteløn, der skal suppleres med lokale årlige lønforhandlinger.

Jan Villadsen, formand for 3F’s transportgruppe, står i spidsen for forhandlingerne for lønmodtagerne, og fra DI´s side er det administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadministrerende direktør i DI, Kim Graugård

Byggeriet

Byggeriet

I byggeriet er der også et kartel eller et forhandlingsfællesskab på lønmodtagersiden, nemlig BAT-kartellet. Det repræsenterer 3F, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, Blik og Rør, Malerne, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 

Det er de enkelte fagforeninger, der forhandler og indgår overenskomsterne. 

Den største overenskomst indenfor byggeriet er Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem 3F og DI-byggeriHer forhandler:

For lønmodtagerne: Claus von Elling, formand for 3F’s byggegruppe. 

For arbejdsgiverne: Viceadministerende direktør i DI, Kim Graugaard og administrerende direktør i DI-byggeri, Anders Stouge.

For andre områder af byggeriet forhandles overenskomster mellem Tekniq Arbejdsgiver og El-forbundet, Blik og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal.

For lønmodtagerne:

 • Benny Yssing, formand for Dansk El-Forbund
 • Henrik W. Petersen, formand for Blik og Rør
 • Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metal

For arbejdsgiverne: 

 • Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør for TEKNIQ Arbejdsgiver.
Handel og service

Handel og service

For butiksansatte forhandles den førende butiksoverenskomst mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der tillige forhandler overenskomsten for Handel, Viden og Service, der især omfatter kontor- og lagerbeskæftigede. 

Topforhandlerne fra HK er:

 • Simon Tøgern, sektorformand i HK/Privat og
 • Mette Høgh, sektorformand i HK/ Handel.

Fra Dansk Erhverv Arbejdsgiver står:

 • Laurits Rønn, adm. direktør for Dansk Erhverv Arbejdsgiver i spidsen for arbejdsgivernes forhandlere.  

Hvad forhandler de om?

Et af de helt centrale temaer ved OK-forhandlingerne er, hvor meget lønnen skal stige. Kravene på det private arbejdsmarked har desuden også handlet om fx arbejdstid, ret til orlov, højere pensionssats, barsel, uddannelse, fratrædelsesvilkår og indsats mod social dumping. Overenskomstresultaterne på DA/FH området er også relevante for ca. yderligere 150.000 lønmodtagere, der er beskæftiget udenfor DA-området.

OK23: Kig efter ok-mærket når du vælger overenskomst!
https://ok-maerket.dk/