FÆLLES UDFORDRING: DEN MANGLENDE ORGANISERING

39 %

… af arbejdsstyrken er i dag medlem af en FH-organisation

33 %

… af arbejdsstyrken er i dag uorganiserede

40%

.. af lønmodtagere i den private sektor er uorganiserede

260.000

… uorganiserede lønmodtagere overvejer at blive medlem af en fagforening<br> 

Særligt fokus i arbejdet med organisering

Hvis fagbevægelsen skal organisere flere, er det nødvendigt at forstå de forskellige lønmodtagertyper. Kongresprojektet har identificeret fem lønmodtagertyper, når det kommer til synet på og tilknytningen til fagbevægelsen

HENT SAMTALESTARTER

DE UNGE OG ORGANISERING

72 %

… af de unge lønmodtagere under 25 år er uorganiserede

80 %

… af alle lønmodtagere har været betalende medlemmer af en overenskomstbærende fagforening, når de bliver 30 år

36 %

… af de 30-årige lønmodtagere er medlem af en FH-organisation