Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde

FH mener, at fradragsværdien af fagforeningsfradrag bør øges

FH bakker op om lovforslaget, og vil gerne kvittere for, at regeringen og aftalepartierne er enige om at hæve den maksimale grænse for fagforeningsfradrag og at fradragsretten for private lønforsikringer af a-kassemedlemsskab i en vis periode. Dog mener FH, at fradragsværdien af fagforeningsfradrag bør øges til 33 pct. og at beløbsgrænsen der betinger fradragsretten for private lønforsikringer, bør være højere end forslået i lovforslaget.

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

FH: Grøn efteruddannelse gælder alle brancher og uddannelser

Styrelsen for undervisning og kvalitet (stuk) har den 7. Juni 2022 sendt udkast til bekendtgørelse om pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022 i høring. FH bakker op, om at de afsatte puljemidler til grøn efteruddannelse og opkvalificering udmøntes via de to puljer, og at de retter sig mod forløb for både ledige og beskæftigede.