Den kritisabelt korte høringsfrist om store bededag udløber i dag, og derfor har FH på vegne af en samlet fagbevægelse sendt sit høringssvar til Beskæftigelsesministeriet.

Her udlægger vi de mange problemer, der er med forslaget om at afskaffe helligdagen for at finansiere regeringens politik.

Det gælder blandt andet bekymringer om, at lovforslaget blander sig i balancen mellem arbejde og fritid, at beregningerne bag effekten af forslaget er mangelfulde og at man griber ind i overenskomsterne og som en tyv tager et gode fra lønmodtagerne.

Læs hele høringssvaret her.