FH har via EU-specialudvalget for uddannelse og ungdom modtaget Kommissionens forslag i høring og takker for muligheden for at afgive bemærkninger.

FH støtter Kommissionens ambition om at sætte fokus på at styrke europæernes færdigheder. Det afgørende for at fremtidssikre de europæiske samfund, at borgerne har de rette færdigheder. For eksempel kan en bæredygtig grøn og digital omstilling kun gennemføres, hvis lønmodtagerne har de nødvendige færdigheder og kompetencer.

FH opfordrer regeringen til at støtte op om forslagets formål og foreslår, at man i den forbindelse særligt fremhæver behovet for at styrke erhvervsuddannelserne og styrke voksen- og efteruddannelserne herunder også de erhvervsrettede.

Mange sektorer i Europa står overfor mangel på faglærte i fremtiden, og derfor er det afgørende at investere i Europas lønmodtageres kompetencer, herunder at få flere unge samt kvinder udenfor uddannelses- og arbejdsmarkedet til at vælge en erhvervsuddannelse og fastholde dem, ligesom flere voksne skal løftes fra ufaglært til faglært samt efter- og videreuddannes. Samtidig skal der investeres i, at uddannelsernes kvalitet og kapacitet sammensættes, så de matcher behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Det er ligeledes vigtigt at styrke de digitale kundskaber i EU. Det er en forudsætning for, at alle unge har mulighed for at deltage i uddannelse. Det er også en forudsætning for opkvalificering og omskoling i løbet af arbejdslivet og for, at alle har mulighed for at deltage i det digitale samfund.

For så vidt angår Kommissionens forslag om at tiltrække borgere fra tredjelande med de rette færdigheder bemærker FH, at der i Danmark og resten af EU allerede eksisterer gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft blandt de mere end 13 mio. ledige europæere, hvis de har de rette kompetencer. Disse ordninger bør derfor ikke udvides.