Da Ursula von der Leyen holdt sin State-of-the-Union tale sidste år, præsenterede hun Kommissionens ambition om at foreslå en række initiativer, der har til formål at løse udfordringerne med mangel på arbejdskraft i EU.

Et af Kommissionens initiativer er et forslag, der skal øge talentmobiliteten på det europæiske arbejdsmarked, og samtidig sikre bedre muligheder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer.

Ifølge Kommissionen vil dette sikre kvalificeret arbejdskraft til de brancher, der i øjeblikket kæmper med at besætte ledige stillinger.

Derfor inviterer Kommissionen nu offentligheden til en åben høringsproces, hvor både organisationer og borgere har mulighed for at tilkendegive deres holdning til Kommissionens ønske om at sikre anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer og talentmobilitet på arbejdsmarkedet.

Høringsprocessen foregår via to høringer, hvor du har mulighed for at indsende dit høringssvar frem til henholdsvis den 12. og 13. oktober:

Om processen

Om processen

Du kan læse mere om den politiske baggrund bag Kommissionens to offentlige høringer, ved at klikke ind på de to ovenstående links og downloade Opfordring til indsendelse af dokumentation”.