FH har fra Erhvervs- og Udenrigsministeriet modtaget forslaget i høring og takker for muligheden for at afgive bemærkninger. FH finder det særdeles positivt, at Kommissionen har fremlagt et forslag om forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU’s marked og FH anbefaler, at den danske regering bakker op om forslaget.

ILO har lavet undersøgelser, der viser, at antallet af mennesker, der er i tvangsarbejde, er stigende, og de seneste tal viser, at der er 28 millioner mennesker i tvangsarbejde i verden og herunder 3,3 millioner børn. Tallene viser tydeligt, at der er behov for at komme tvangsarbejde til livs, og derfor er Kommissionens forslag vigtigt.

Det er også positivt, at forslaget giver fagforeninger en vigtig rolle bl.a. i arbejdet med at identificere og advare myndighederne om varer fremstillet ved brug af tvangsarbejde. Så FH mener, at der er tale om et vigtigt forslag til forordning og bakker op om forslagets indhold.