Her er gældende aftaler for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Der arbejdes stadig efter aftaler indgået af LO.

Diverse aftaler mellem LO og DA

Hovedaftale mellem DA og LO

Protokollat vedrørende Hovedaftalens § 5

Normen – Regler for behandling af faglig strid

Aftale mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger

Aftaler mellem LO og DA vedrørende konflikthåndtering m.v.

Protokollat vedrørende effektivisering af regler om konflikthåndtering

Samarbejdsaftalen mellem LO og DA

Protokollat om afskedigelsesnævnet

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Aftale vedrørende sommertid

Protokollat om implementering af andre europæiske forpligtelser end direktiver

Aftale om implementering af direktivet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden

Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde

LO og DA: Aftale om implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om telearbejde

Teleaftale

Andre LO-aftaler

Hovedaftale for Kooperationen 2015

Samarbejdsaftale Kooperationen-LO, 2015 

SVAR-aftalen (Organisationsaftale om mulighed for at oprette et strategisk virksomheds- og arbejdsmiljøudvalg i kooperative virksomheder)

Samarbejdsaftale mellem LO og FTF