OK21

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2020.

OK21 – tidslinje

15.12.2020
Parterne på alle tre områder – stat, regioner og kommuner – udveksler krav med hinanden.
22.01.2021
Forhandling mellem FF og KL

26.01.2021
Forhandling mellem FF og regionerne

28.01.2021
Alle organisationer på det kommunale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med KL om de enkelte overenskomster

31.01.2021
Alle organisationer på regionale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med RTLN om de enkelte overenskomster

04.02.2021
Forhandlingerne afsluttes for staten mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

09.02.2021
(altid fem dage efter staten har afsluttet). I staten åbner det såkaldte fire-ugers vindue, hvor organisationerne kan forhandle deres egne krav. Det gælder fx HK/Stat og 3F.

12.02.2021
Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og KL.

19.02.2021
Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og regionerne

28.02.2021
Forhandlingerne mellem de enkelte organisationer og hhv. KL og regionerne forventes afsluttet.

09.03.2021
Statens forhandlinger med organisationerne afsluttes.

Overenskomstforhandlingerne for ca. 845.000 offentligt ansatte er nu for alvor skudt i gang: Parterne i staten, kommunerne og regionerne har netop udvekslet krav. Hovedkravet fra de offentligt ansatte er at få sikret reallønnen til alle grupper.