15.12.2020
Parterne på alle tre områder – stat, regioner og kommuner – udveksler krav med hinanden.
22.01.2021
Forhandling mellem FF og KL
26.01.2021
Forhandling mellem FF og regionerne
28.01.2021
Alle organisationer på det kommunale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med KL om de enkelte overenskomster
31.01.2021
Alle organisationer på regionale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med RTLN om de enkelte overenskomster
04.02.2021
Forhandlingerne afsluttes for staten mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
09.02.2021
(altid fem dage efter staten har afsluttet). I staten åbner det såkaldte fire-ugers vindue, hvor organisationerne kan forhandle deres egne krav. Det gælder fx HK/Stat og 3F.
12.02.2021
Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og KL.
19.02.2021
Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og regionerne
28.02.2021
Forhandlingerne mellem de enkelte organisationer og hhv. KL og regionerne forventes afsluttet.
09.03.2021
Statens forhandlinger med organisationerne afsluttes.
OK21

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2020.