I løbet af det tidlige forår 2021 får ca. 845.000 offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner ny overenskomst. Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2020.

De offentligt ansatte: 

  • Staten: ca. 200.000 medarbejdere (ansat hos fx politi, Forsvaret, Kriminalforsorgen, skat, Folkekirken, ministerier, styrelser mv.)
  • Regionerne: ca. 145.000 medarbejdere (ansat primært på sygehusene) 
  • Kommunerne: ca. 500.000 medarbejdere (ansat i en lang række borgernære institutioner som fx folkeskoler, daginstitutioner, borgerservice, hjemmepleje, plejehjem)

Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst?
Hvem forhandler – og hvad forhandler de om?
Hvordan bliver overenskomsten til? Det kan du få svar på her. 

OK21

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2020.