Topforhandlerne

Hvem forhandler på vegne af lønmodtagerne og arbejdsgiverne på det offentlige arbejdsmarked ved OK21? 

For lønmodtagerne:

  • For de statsansatte: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) v topforhandler, Rita Claumarch Bundgaard, formand for CFU (også formand for OAOs statslige medlemsorganisationer og for HK/Stat) 
  • For de kommunalt ansatte: Forhandlingsfællesskabet v. topforhandler Mona Striib, formand for FF (også formand for FOA).
  • For de regionalt ansatte: også Forhandlingsfællesskabet – men v. topforhandler Grete Christensen, DSR (også formand for Sundhedskartellet) 

For arbejdsgiverne: 

  • Staten: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen v. skatteminister Morten Bødskov.
  • Kommunerne: KL (Kommunernes Landsforening) v. topforhandler Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg (og borgmester i Høje-Taastrup Kommune).
  • Regionerne: RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn), v. topforhandler Anders Kühnau, formand for RLTN (og regionsrådsformand i Region Midtjylland).


Ca. 50 organisationer og forbund, som har medlemmer på det offentlige område, hører under Fagbevægelsens Hovedorganisation. De fleste af disse forbund har også privatansatte medlemmer.

Hvad forhandler de om?

Ved de offentlige overenskomstforhandlinger forhandler parterne om den samlede økonomiske ramme. Et helt centralt tema er dermed, hvor meget lønnen skal stige. 

Kravene ved tidligere overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked har også handlet om fx arbejdstid, lokal løndannelse, kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø, pension, seniorpolitik, medbestemmelse. Og meget, meget mere.

OK21

OVERBLIK

Forhandlingerne om de nye overenskomster gik i gang i december 2020.