I EU er arbejdsløsheden blandt jobklare unge under 25 år tårnhøj, og det har den været lige siden krisen brød ud. De seneste tal fra Eurostat viser, at den gennemsnitlige arbejdsløshed blandt unge under 25 år i medlemslandene ligger på 21 pct. Værst står det til i Grækenland, Italien, Spanien og Kroatien, hvor ungdomsarbejdsløsheden de seneste mange år har ligget omkring 50 pct. I den anden ende af skalaen er Tyskland og Danmark med henholdsvis 7,2 pct. og 10,4 pct.
Du tænker måske, at det er synd og skam for de sydeuropæiske unge, men at det nu engang er deres og ikke vores problem. Her tager du fejl. De arbejdsløse unge i Sydeuropa er også et dansk problem. Danske arbejdspladser er afhængige af den økonomiske udvikling blandt vores hovedsageligt europæiske handelspartnere. Derfor går det ud over dansk økonomi, når andre EU-lande ikke kan skaffe arbejde til deres jobklare unge.
Dertil er det mildest talt en underdrivelse at betegne den nuværende situation for unge i Spanien, Italien og Grækenland som blot "et problem". Det er en regulær katastrofe. I Spanien har halvdelen af landets jobklare unge under 25 år ikke et arbejde og dermed fratages de chancen for at etablere sig på arbejdsmarkedet og skabe et liv for sig selv og deres familier. De har ingen andel i den økonomiske krise. De er udelukkende ofre for den.
Samfundsmæssigt og økonomisk er arbejdsløsheden en bombe – både i de enkelte lande, men også i EU generelt. På den korte bane resulterer høj ungdomsarbejdsløshed i, at nyuddannede unge stifter familie og køber hus senere, end de ellers ville gøre. På længere sigt hæmmer arbejdsløsheden den økonomiske udvikling i hele EU, fordi man risikerer at tabe de generationer på gulvet, der skal udgøre og udvikle de fremtidige europæiske arbejdsmarkeder.
EU-politikerne i Kommissionen og Europaparlamentet er klar over situationens alvor. Men de har endnu ikke fundet en løsning, der virker. I 2013 godkendte medlemslandene den daværende EU-Kommissions såkaldte Ungdomsgaranti, som skulle skaffe unge under 25 år en stilling, praktikplads eller efteruddannelse inden for de første fire måneder af færdiggjort uddannelse eller ved ledighed.
Ungdomsgarantien har kastet meget blandede resultater af sig. I Danmark har vi taget EU-initiativet til os og været gode til at få de nyuddannede og ledige i arbejde. I FTF har vi blandt andet etableret et trainee-projekt, som giver unge arbejdsløse dimittender en unik kombination af opkvalificering og praktikforløb. Tilsammen er der etableret mere end 1.000 trainee-forløb for ledige nyuddannede, som typisk består af kortere fagspecifikke kurser kombineret med et fagligt kvalificerende forløb på en arbejdsplads inden for den arbejdsløses fagområde.
Indsatser som den danske kan være med til at løfte flere europæiske unge ud af arbejdsløsheden og ind i et job. Hvis de altså bredes ud til alle EU-lande. Det kræver en målrettet indsats fra EU-politikerne såvel som regeringer. Og de skal være velkomne til at trække på vores erfaringer, for fagbevægelsen står klar til at bidrage.
Det er vigtigt, at vi tænker på de generationer, som skal bære Europa videre.