Internationalt

Brexit giver mangel på arbejdskraft i Storbritannien

I kampagnen op til Brexitafstemningen i 2016, var et af hovedargumenterne hos brexitfortalerne, at et brexit kunne sætte en stopper for de mange EU-arbejdstagere i Storbritannien. Nu viser en ny rapport, at Storbritanniens farvel til EU og den fri bevægelighed har resulteret i en mangel på omkring 330.000 arbejdstagere.

Lizette foran EU Parlamentet

Året der gik

2022 har været et begivenhedsrigt år på beskæftigelsesområdet i EU. I denne udgave af nyhedsbrevet genbesøger vi nogle af de mest centrale begivenheder med henvisninger til tidligere nyheder.

ITUC: Fælles for en grønnere og mere retfærdig verden

Den internationale faglige sammenslutning (ITUC) peger på en ny social kontrakt, hvor arbejdstagerne tages med ind i beslutningslokalet og vi i fællesskab finder nye veje for den grønne omstilling og samarbejde for en fredelig, mangfoldig og retfærdig verden – forandring starter hos lønmodtagerne!

Uber-whistleblower til høring i Europa-Parlamentet

I december 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til et direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Det foreslåede direktiv indeholder en liste med kriterier som gør det muligt, at fastslå, om en person er arbejdstagere eller selvstændig. Som følge af direktivforslaget anslås det, at op til 4,1 millioner mennesker kan omklassificeres fra selvstændig til arbejdstagere. Det vil betyde, at mange platformsarbejdere vil få adgang til bl.a. betalt ferie, ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme.