Da vi ringede ind i 2022 lyste Eiffeltårnet op i blåt med gule stjerner, det var der en helt særlig grund til. Frankrig havde overtaget formandskabet. De franske ambitioner i formandskabsperioden var høje, hvilket resulterede i et hektisk forår, hvor der oveni også blevet afholdt præsidentvalg i Frankrig i april.

På beskæftigelsesområdet må man sige, at franskmændene har haft travlt – alt fra at igangsætte trilogforhandlingerne med Parlamentet om mindstelønsdirektivet, løntransparens og diskutere direktivforslaget om at forbedre kønsbalancen i virksomhedsbestyrelser samt igangsætte forhandlingerne af direktivet om platformsarbejde.

Den 1.juli blev stafetten givet videre til det tjekkiske formandskab som fulgte op på de mange initiativer franskmændene havde igangsat og som er ved at lukke forhandlingerne om løntransparensdirektivet, som skal bidrage til bedre ligeløn mellem mænd og kvinder.

Læs mere her

Det europæiske ungdomsår 2022

2022 blev udråbt til at være Det Europæiske Ungdomsår. I takt med at samfundet kom på fode igen efter virkningerne af pandemien, har det været afgørende at inddrage unge og forstå deres bekymringer for at komme videre efter krisen.

Ét af Kommissionens initiativer hedder ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) som har til formål at få unge ind på arbejdsmarkedet, som bl.a. sker gennem ekstra støtte og vejledning samt tilbud om praktikophold i et andet medlemsland.

Krig på det europæiske kontinent

Angrebet på Ukraine er et angreb på os alle, da russisk imperialisme ikke er foreneligt med demokrati og sikkerhed i Europa.

Fagbevægelsens Hovedorganisation udtrykker vores solidaritet med den ukrainske befolkning, som fortsat betaler en høj pris for den russiske aggression.

Læs mere om hvordan FH har bidraget til humanitær hjælp i Ukraine her

Energikrisen

Energikrisen og den stigende inflation har sat og sætter forsat sine spor i Europa. Vi befinder os i en krise, der sætter den enkelte europæiske husstande under et stort pres. Begreber som e

Der er sidenhen blevet vedtaget en række initiativer for bl.a. at bekæmpe energifattigdom.

I FH finder vi det afgørende, at alle lønmodtagere får en retfærdig løn, som de kan leve af i en tid, hvor købekraften kraftigt udhules.

Læse mere om et initiativ, der er blevet fremført for at bekæmpe energikrisen her

State of the Union-tale

Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, holdt tilbage i september en tale om Unionens tilstand. På mødet udråbte hun 2023 the year of skills.

Ej at forglemme gav Kommissionsformanden Danmark et skulderklap i hendes tale. Danmarks investering i at udnytte vindkraft til energiproduktion blev rost, og Danmarks evne til at få skabt tusindvis af arbejdspladser landende imellem gik heller ikke glemmebogen.

Læs mere om Kommissionens initiativ om livslang læring her

Et roterende formandskab

Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-medlemsstaterne for 6 måneder ad gangen. I løbet af denne halvårs-periode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre sammenhængen i EU’s arbejde i Rådet. Formandskabet i Rådet er inddelt i såkaldte ”trioer”. Den nuværende trio synger på sidste vers, da tjekkerne giver formandsstaffeten videre til svenskerne d. 1. januar 2023.

Læs med igen den 6. januar 2023, hvor der udkommer en særlig udgave af ugen i EU. Her går nærmere ind i Sveriges prioriteter for halvåret.

Konferencen om Europas fremtid

Konferencen om Europas fremtid blev igangsat for i 2021. Målet var et dialogbaseret projekt for at inddrage borgerne og få deres ideer til, hvordan fremtidens Europa skal se ud.

På Europadagen den 9. maj 2022 blev 49 anbefalinger overrakt til EU-institutionerne. Mange af anbefalingerne var til gavn for lønmodtagerne. Der var bl.a. fokus på, at den grønne omstilling ikke skal bidrage til social dumping, men i stedet skabe bedre jobs og sikre, at ingen efterlades på perronen. Derudover var der fokus på bedre arbejdsvilkår, yderligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter samt fremme af den sociale dialog. Der var dog også anbefalinger, der er så vidtgående, at de kræver traktatændringer, før de kan implementeres.

Læs mere om FH’s EU-sigtelinjer her

Julehilsen fra os

Endeligt vil vi gerne ønske dig og dine kære en glædelig jul og et godt nytår.

Tak fordi du har læst og læser med i Ugen i EU!

Vi glæder os til at dele flere nyheder med dig i det nye år.