Energikrisen og den stigende inflation har sat og sætter fortsat sine spor i Europa. Vi befinder os i en krise, der sætter den enkelte europæiske husstand under et stort pres og øger fattigdom og ulighed.

Udviklingen har naturligt nok ført til bekymringer. En undersøgelse foretaget af Ipsos på vegne af Kommissionen viser, at over 48% af den europæiske befolkning er bekymrede for, om de kan betale deres regninger. Samtidig viser undersøgelsen, at 71% af den europæiske befolkning har tilpasset sit energiforbrug på hjemmefronten.

Kigger man på de enkelte lande, er det især i sydeuropæiske lande som Grækenland og Italien, at bekymringerne er størst. Danmark er derimod det land, der har tilpasset energiforbruget mest af alle, hvor 86% har ændret deres energiadfærd derhjemme.

Fra FH’s side finder vi det afgørende, at alle lønmodtagere får en retfærdig løn, som de kan leve af i en tid, hvor købekraften kraftigt udhules. Vi er begejstrede for Rådets beslutning om at indføre et solidaritetsbidrag for virksomheder med meget høj indtjening. Det gælder ikke mindst energisektoren. Det er både nødvendigt og retfærdigt. Og så skal skatten på de høje profitter føres direkte tilbage til de hårdt ramte husholdninger.

Link til rapport:

Ipsos undersøgelse