Hvad der nærmere bestemt ligger i dette, blev vi klogere på i onsdags, da Kommissionen løftede sløret for sine forventninger hertil.

Med det europæiske år for skills foreslår Kommissionen at sætte et yderligere skub i livslang læring.

Det vil de gøre ved at øge investeringer i uddannelse og opkvalificering med det formål bl.a. at støtte folk i at skifte fra et job til et andet.

Derudover vil Kommissionen samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at sikre, at færdigheder er relevante for arbejdsmarkedets behov. Der betones også vigtigheden af at matche folks ønsker og færdigheder med arbejdsmarkedets muligheder, hvor den grønne og digitale omstilling buldrer afsted i hele EU. Endelig skal EU tiltrække personer fra tredjelande med de færdigheder, som EU har brug for, bl.a. ved at styrke læringsmulighederne og mobiliteten og lette anerkendelsen af kvalifikationer.

I FH er vi glade for Kommissionens fokus på livslang læring.

Vi mener, at en investering i læring hele livet er en investering i vores fælles fremtid. I takt med den grønne og digitale omstilling udvikles arbejdspladserne rundt omkring i Danmark og i hele Europa, og det er vigtigt for FH, at lønmodtagerne får de færdigheder, der gør, at de kan håndtere de nye opgaver, der følger med.