Selvom det ikke fremgår af de overordnede prioriteter for formandskabet, har tjekkerne ligeledes mange prioriteter på det sociale område. Der venter nogle begivenhedsrige måneder, hvor tjekkerne bl.a. vil styrke det sociale Europa. Det tjekkiske formandskab vil bl.a.:

  • Fokusere på krigens konsekvenser på arbejdsmarkedet
  • Forebygge mod energifattigdom
  • Sætte fokus på børnefattigdom

Af konkrete initiativer, som formandskabet vil prioritere på beskæftigelsesområdet kan bl.a. nævnes initiativer i forhold til platformsarbejde, løntransparens og asbest. Tjekkiet arbejder for politisk enighed på direktivforslaget om platformsarbejde til rådsmødet i december. For så vidt angår trilogforhandlingerne om direktivforslaget vedr. løntransparens arbejder tjekkerne ligeledes koncentreret med parlamentet de kommende måneder, men forventer ikke at komme i mål før jul. Dernæst vil revision af reguleringen om beskyttelse af arbejdstagerne mod asbest også være en af prioriteterne for Tjekkiet de kommende måneder.

Derudover forventes Kommissionen også at præsentere rådshenstillinger om mindsteindkomst og social dialog under det tjekkiske formandskab. Endelig vil der i Rådet også arbejdes for såkaldte guidelines for beskæftigelse, mens der også forventes at blive udarbejdet rådskonklusioner vedrørende integration af personer med et handicap på arbejdsmarkedet.

I FH kommer vi til at følge det tjekkiske formandskab tæt. Vi vil arbejde for at sikre, at alle lønmodtagere kommer ordentligt igennem energikrisen som følge af krigen i Ukraine. Vi vil sikre ordentlige arbejds- og ansættelsesvilkår for alle på arbejdsmarkedet. For FH er det dog afgørende, at eventuelle direktivforslag respekterer den danske arbejdsmarkeds- og samfundsmodel.

En oversigt over datoer og foreløbige dagsordener for rådsmøder under det tjekkiske formandskab kan findes her.

Centrale begivenheder og events under det tjekkiske formandskab

13. september – Meddelelse fra Kommissionen om forbud mod produkter, der er produceret ved tvunget arbejdet

20. – 21. september – Konference om integration af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet

28. september – Meddelelse om styrkelsen af den sociale dialog i EU samt en rådshenstilling om styrkelse af social dialog på nationalt niveau

28. september – Meddelelse om beskyttelse af arbejdere mod at blive udsat for asbest på arbejdet

3. – 4. oktober – Konference om ligestilling

13. – 14. oktober – Uformelt EPSCO-møde

13. oktober – Ursula von der Leyen holder sin state of the union tale

18. oktober – Kommissionens arbejdsprogram 2023

19. oktober – Tripartite Social Summit

22. november – Kommissionen kommer med pakken for det europæiske forårssemester

30. november – Kommissionen præsenterer sin klimapakke  

8. december – Formelt EPSCO-møde