6 krav til en ny social kontrakt

På ITUC’s kongres i Melbourne i denne uge vedtog man en ny og visionær kongreserklæring.

Kongreserklæringen lægger an til, at en ny social kontrakt skal styrke vores samfund. ITUC anerkender, at de største globale udfordringer nu og her er; sundhedsudfordringen i forlængelse af Covid-19, teknologi der forandrer arbejdsmarkedet og klimaudfordringen, som har betydning for utallige menneskers hverdag og arbejde.

Herfor kalder de på en ny social kontrakt, som skal etableres på baggrund af 6 krav; arbejdspladser, rettigheder, løn, social beskyttelse, lighed og inklusion.

Det indebærer at kræve gode og grønne jobs, kræve bedre og retfærdige overenskomstforhandlinger, kræve foreningsfrihed i landene, så alle har ret til og mulighed for at være en del af en fagforening, at sikre lige løn og en retfærdig løn gennem meningsfulde forhandlinger, anerkende social beskyttelse som en menneskerettighed, beskytte arbejdstagere mod racisme og anden eksklusion på arbejdspladsen og meget mere.

FH er særligt positive overfor det visionære udgangspunkt i erklæringen og ser frem til, i fællesskab med vores søskendeorganisationer, at kæmpe for bedre rettigheder og grønnere arbejdspladser i hele verden.

En hyldest til fagbevægelsen fra den amerikanske præsident

Den amerikanske præsident Joe Biden talte via videolink til de delegerede og slog fast i sin tale, at fagbevægelsen er nøglen til at skabe et fair samfund med en bred middelklasse og lige muligheder for alle. Et budskab vi kun kan nikke genkendende til i Danmark.

Biden takkede fagforeningerne for deres indsats og lægger stor vægt på at inddrage fagforeninger i sit arbejde som præsident.

Middelklassen er rygraden i vores land og fagforeningerne byggede middelklassen. Lønmodtagerkræfter er en kritisk del af at bygge en økonomi, som vokser fra bunden og op

Joe Biden, usa's præsident i tale til ituc's kongres 2022

Vi skal have alle med i den grønne omstilling

Den grønne omstilling og lønmodtagernes rolle optog flere debatter på kongressen: ”There are no jobs on a dead planet” blev gentaget mange gange. Lizette Risgaard deltog i flere forskellige eventomkring den retfærdige grønne omstilling for at  fortælle om nogle af de tilgange, som fungerer godt i Danmark.

Kun gennem massive investeringer i videre- og efteruddannelse kan vi sikre, at nye teknologier vil blive udviklet og fremstillet

Lizette risgaard, formand for FH i tale til ituc's kongres 2022

FH var bl.a. medvært på et sideevent med Just Transition Centre, hvor Lizette Risgaard fortalte om den retfærdige omstilling i Danmark, FH’s Klimapanels anbefalinger og vigtigheden med videre- og efteruddannelsen.

I kongresresolutionen om en  Ny Social Kontrakt understreges behovet for retfærdig grøn omstilling, herunder  behovet for efter og videre uddannelse.Arbejdet med at inspirere hinanden fortsætter. Se FH_ greenransitiontogehter.com

Ny europæisk generalsekretær i ITUC

På kongressen skulle der også vælges ny generalsekretær, da australske Sharan Burrows gik af.

Der var kampvalg mellem italienske Luca Visentini, nuværende generalsekretær for ETUC og tyrkiske Kemal Özkan, nuværende vice-generalsekretær i Industry All Global.

Luca Visentini blev valgt og går dermed også af som generalsekretær for ETUC.

Hvad er ITUC?

ITUC står for International Trade Union Confederation, eller på dansk: Den Internationale Faglige Sammenslutning. Det er en sammenslutning af 332 faglige hovedorganisationer fra 163 lande og repræsenterer over 200 millioner lønmodtagere.

ITUC’s primære formål er at promovere og forsvare lønmodtageres rettigheder og interesser gennem internationalt samarbejde, globale kampagner og internt i større globale institutioner.