EU skal gennemgå en ambitiøs social omstilling

En ny benchmark-rapport for 2023 af den europæiske fagbevægelse (ETUC) og dens forskningsinstitut (ETUI) fokuserer på, hvordan Europa omstiller sig til fremtidens arbejdsmarked. Den undersøger, hvordan vi sikrer et stærkt, modstandsdygtigt Europa.

Hovedargumentet i årets benchmark-rapport er, at Europa skal gennemgå en ambitiøs social omstilling for succesfuldt at kunne navigere gennem fremtidens store udfordringer.

Benchmarking Working Europe 2023

Benchmarking Working Europe 2023

Europe in transition – Towards sustainable resilience

LÆS HELE RAPPORTEN

Rapporten viser, at lige nu er der langt til en retfærdig omstilling til fremtidens arbejdsmarked. F.eks. har 1 ud af 10 europæiske lønmodtagere en indkomst under fattigdomsgrænsen.

Samtidig er reallønnen i EU faldet med mere end 4 pct., og i lyset af den høje inflation er det for mange lønmodtagere svært at få hverdagen til at hænge sammen.

FH: Vi skal have et EU, der kan bidrage til at løse store arbejdsmarkedsudfordringer

Den europæiske søjle for sociale rettigheder er et skridt i den rigtige retning. Men ifølge rapporten kan vi godt være mere ambitiøse.

Den foreslår en større sikring af ordnede løn- og arbejdsvilkår, samt en menneskecentreret tilgang baseret på medarbejderinddragelse, information, høring og deltagelse i beslutningsprocessen ude på arbejdspladserne.

FH ønsker et EU, der bidrager med løsninger på tidens store udfordringer. Det gælder social dumping, ordentlige vilkår for fremtidens arbejdsmarked, den grønne omstilling og kampen mod skattesnyd. Det kræver en koordineret indsats med inddragelse af arbejdsmarkedets parter.