Som en del af efterårspakken for det europæiske semester præsenterede Kommissionen i tirsdags ’Den Fælles Beskæftigelsesrapport’. Rapporten udarbejdes hvert år og er en uddybende analyse af udviklingen på beskæftigelses- og socialområdet i medlemslandene. Af rapporten fremgår det, at de nationale 2030-mål, som medlemsstaterne har fremsat, udtrykker en høj grad af ambitioner på det samlede EU-niveau. Kommissionen forventer, at det vil styrke den sociale dimension i Europa.

Kigges der specifikt på Danmark, kan vi betragtes som den gode elev i klassen på flere parametre. Det ser vi bl.a. ift. langtidsledige, hvor Danmark sammen med lande som Tyskland og Holland vurderes som bedre end gennemsnittet, da vi har en lav andel på dette område. 

Samme tendens gør sig gældende på det digitale område. Som det fremgår af handlingsplanen for den sociale søjle, skal 80% af den europæiske befolkning i 2030 som minimum have basale digitale skills. Det tal ligger for nuværende på blot 54%, hvorfor der altså stadig er et stykke op til målet i 2030. Dog nævnes Danmark som et af de lande, hvor springet ikke bliver lige så stort. Faktisk har 80% af borgerne i Danmark, Holland, Finland og Irland allerede det ønskede niveau.

Endelig nævner rapporten også det danske arbejde med integrering af ukrainske flygtninge samt den nye barselsorlov. Her er Danmark gået et skridt videre end andre nationer.

Kunne du tænkte dig at læse dig dybere ned i ’Den Fælles Beskæftigelsesrapport’, kan du klikke på dette link: https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2fsystem%2ffiles%2fcom%5f2022%5f783%5f1%5fen.pdf&umid=4236062A-EE21-D905-BF00-048C53D39D8E&auth=7223d62a4aa8e01884bc5b145984a3206da5b4d3-c88d6a469c262d09b3872804b8ea835bbf397c51