Kommissionen lancerede i 2021 The High-Level Group, som havde til opgave at reflektere over fremtidens arbejdsmarked og social beskyttelse. Gruppen består af 11 medlemmer, der hovedsageligt er forskere inden for samfundsvidenskaberne. Den har netop udformet en rapport med en vision for, hvordan man kan styrke den sociale beskyttelse i lyset af nutidens store udfordringer.

Social retfærdighed skal tænkes langsigtet

Rapporten indeholder 21 konkrete anbefalinger, heriblandt at social retfærdighed skal tænkes som noget mere end ”her og nu”-kompensation. Der skal være fokus på, hvordan man proaktivt sikrer trivsel på inkluderende arbejdsmarkeder. Det skal ske ved at fremme bedre arbejdsforhold og jobs af høj kvalitet.

Gruppen understreger, at en vellykket implementering af anbefalingerne kræver en stærk dialog mellem fagforeninger og arbejdsgivere.

Danmark fremhæves

Det bliver nævnt i rapporten, at man i indretningen af fremtidens sociale beskyttelsessystemer kan kigge mod det danske arbejdsmarked, herunder kombinationen af rettighedsbaserede minimumsindkomstydelser med støtte og incitamenter til at arbejde.