I FH har vi netop opfordret Regeringen til at træffe denne beslutning.

Det har vi gjort, da vi ikke kan acceptere, at EU tiltager sig yderligere kompetence på arbejdsmarkedsområdet – og vi ønsker ikke EU-lovgivning – hverken direkte eller indirekte – på lønområdet eller i forhold til vores kollektive aftaler.

Det er rigtig godt, at den nye SVM-regering har valgt at lytte til fagbevægelsen og siger klart fra overfor EUs direktiv om mindsteløn ved at anlægge et annullationssøgsmål.

Morten skov christiansen, næstformand i fh

At den danske regering har valgt at lytte til fagbevægelsens opfordring, er derfor også noget, der vækker tilfredshed hos Morten Skov Christiansen, næstformand i FH:

”Det er rigtig godt, at den nye SVM-regering har valgt at lytte til fagbevægelsen og siger klart fra overfor EUs direktiv om mindsteløn ved at anlægge et annullationssøgsmål.

Vi skal passe på den danske model. FH vil følge sagen tæt.”

Regeringen skal nu formelt anlægge annullationssøgsmålet, og herefter starter sagen op ved EU-domstolen.