Uret tikker og fristen for at trække en streg i sandet i forhold til direktivet om passende mindstelønninger nærmer sig.

Vi har sammen med Regeringen og arbejdsgiverne været imod direktivet fra dag 1, og vi frygter den glidebane, hvor EU æder sig ind på et område, som i dag udelukkende bestemmes af arbejdsmarkedets parter.

Vi kan ikke acceptere, at EU tiltager sig yderligere kompetence på arbejdsmarkedsområdet !

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN

Der er ikke hjemmel til at lovgive i EU om løn.

Derfor opfordrer vi Regeringen og Folketinget til at træffe den eneste rigtige beslutning: nemlig at anlægge et annullationssøgsmål ved EU-domstolen.

Vi kan ikke acceptere, at EU tiltager sig yderligere kompetence på arbejdsmarkedsområdet – og vi ønsker ikke EU-lovgivning – hverken direkte eller indirekte – på lønområdet eller i forhold til vores kollektive aftaler.

EU mindsteløn
EU mindsteløn
EU mindsteløn
Fagbevægelsen er glade for, at regeringen har stemt nej til mindstelønsdirektivet og opfordrer nu til et annullationssøgsmål mod EU.