Sverige har nu udtalt, at de kommer til at tage parti for Danmark i sagen. Det er en stor sejr for FH, da det stiller Danmark stærkere i den potentielle retssag mod EU. Sverige stemte lige som Danmark nej til den endelige direktivtekst om mindstelønnen, og der har igennem hele forløbet været et tæt samarbejde mellem den danske og den svenske regering.

Regeringen har anlagt annullationssøgsmålet, da man mener, at direktivet ikke respekterer den undtagelse, der fremgår af traktatens artikel 153,5, hvor der står, at EU ikke må lovgive om lønforhold, lockout, strejkeret og organisationsret.

FH har brugt meget tid på sagen de sidste par år. For FH har det været vigtigt at markere, at selvom det danske EU-medlemskab grundlæggende er til gavn for danske lønmodtagere, så skal der siges klart og tydeligt fra, når EU blander sig i områder, der er national kompetence.