Mens mange i sidste uge holdt påskeferie, var fagbevægelsen på tværs af EU samlet til et fagligt møde som optakt til det sociale EU-topmøde 15.-16. april i Belgien.

Her gjorde Den Europæiske Fagbevægelse det klart, at fagbevægelsen skal være en central del af løsningen på de udfordringer, vi ser i EU.

På topmødet samles Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet for at diskutere, hvordan EU’s sociale søjle i praksis kan være med til at løse nogle af de mange udfordringer, som Europa står over for i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med stigende fattigdom, digitalisering og pressede arbejdsvilkår.

Som optakt til topmødet afholdt Den Europæiske Fagbevægelse, ETUC, i sidste uge et møde, hvor ledere fra fagbevægelsen i EU var samlet for at fremlægge deres krav og forventninger til topmødet i midten af april.

På mødet deltog blandt andet den belgiske vicestatsminister og minister for sundhed- og socialområdet, Frank Vandenbroucke. Han understregede, at den belgiske regering – som EU-formandsland – er forpligtet til at fremme et mere socialt og bæredygtigt EU.

Netop her spiller topmødet, hvor EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet skal underskrive en fælles erklæring, ind.

Fra ETUC’s side blev der på mødet lagt vægt på, at der er store udfordringer på det europæiske arbejdsmarked, som kræver aktiv deltagelse fra fagbevægelsens side, hvis der skal findes holdbare og effektive løsninger.

De fremhævede blandt andet det stadigt alt for høje antal arbejdsulykker, problemer med udnyttelse af migrantarbejdere og den grønne omstilling, der ikke må ske på bekostning af arbejdstagerrettigheder – grønne jobs skal også være gode jobs.

ETUC har præsenteret krav

ETUC har præsenteret sine krav til topmødet over for både EU’s beskæftigelsesministre og i de forberedende møder til topmødet.

Et af kravene er, at ETUC får indflydelse på udformningen af en strategi for at afhjælpe arbejdskraftsmanglen i EU, så det sker på en måde, der ikke fører til social dumping.

Et andet centralt krav fra ETUC’s side handler om at få gjort noget ved de udfordringer der er med omgåelse af regler og dårlig kontrol inden for offentlige udbud. Endelig blev det slået fast, at man ikke stiltiende vil se på, at strejkeretten og faglige rettigheder er under pres flere steder i EU.

ETUC håber på, at der ved topmødet kan blive vedtaget en ambitiøs erklæring, der udstikker nogle klare mål og retningslinjer.

Et ønske er, at det ikke mindst kan bidrage til at den sociale dialog kommer på sporet, så arbejdsmarkedets parter igen kan komme ind i maskinrummet som aktive deltagere i udformningen af EU’s arbejdsmarkedspolitik.