Alle overenskomstforhandlere har respekt for udsigten til at havne i Forligsinstitutionen. Den har nemlig en en række særlige beføjelser. 

Forligsinstitutionen:

  • har krav på at få oplyst alle strejke- og lockoutvarsler
  • kan indkalde parter til forhandlinger, hvis der er udsigt til konflikt
  • kan udsætte konflikter, der ellers ville være trådt i kraft
  • kan tvinge parterne til at genoptage forhandlinger om bestemte punkter
  • kan tvinge parterne til at vidne i arbejdsretten, hvis der er forhold, der trænger til belysning
  • kan af egen drift fremsætte mæglingsforslag, der SKAL sendes til afstemning
  • kan sammenkæde flere overenskomstområder under samme mæglingsforslag

Især risikoen for sammenkædning (evt. link til OK-leksikon) er noget, der ofte ikke huer overenskomstforhandlere.

Sammenkædningen betyder, at det kun er det samlede stemmeresultat, der afgør om et forslag er vedtaget eller ej. Det betyder, at selvom fx alle tømrere stemmer imod et forslag, så bliver det vedtaget alligevel, hvis andre medlemsgrupper stemmer for.

Dertil kommer, at det er svært at få et sammenkædet resultat forkastet. Mindst 25 % af samtlige stemmeberettigede skal nemlig have sagt nej, før et forslag bliver forkastet, hvis stemmeprocenten er mindre end 40 pct..

Da stemmeprocenten ved overenskomstafstemninger i mange år har ligget under 40 pct., kan denne regel betyde meget. 

Omvendt var stemmeprocenten over 40 i 1998, hvor et nej udløste storkonflikt. Mens stemmeprocenten ved OK17 var lige over 50 pct. for første gang siden 1973.

37 timer ved forhandlingsbordet

Overenskomstforhandlerne tvinges også til at sidde rigtig mange timer i forligsinstitutionen. Her bruger de meget tid på at sidde og vente på forligsmanden, der egenhændigt dikterer tidsplanen.

Det lyder måske ikke så slemt, men når man har siddet i den samme stol i det samme jakkesæt i 37 timer, begynder selv modpartens forslag undertiden at lyde rimelige.

Forligsinstitutionen bruger også den magt, den har. Blandt andet truede en forligskvinde ved en tidligere overenskomstforhandling en forhandler fra SiD med, at han ville blive afhentet af politiet på sin bopæl, hvis han ikke mødte op til forhandlinger, som den pågældende forhandler mente var aldeles udsigtsløse.

Hvis forligsinstitutionens regler overtrædes, kan det give en bøde eller hæfte i op til tre måneder.

Det særlige ved forligsinstitutionen er også, at FH og DA som hovedorganisationer deltager i de forhandlinger, der ender her.