Kodekset gælder for den daglige ledelse i FH (formand samt næstformænd) samt de fungerende tillidsvalgte i FH’s øverste ledelse (medlemmer af forretningsudvalget samt hovedbestyrelse) og tillidsvalgte i sektionerne.

Kodekset gælder for al samvær i FH-regi, ligesom kodekset gælder for samvær uden for FH-regi, hvis den tillidsvalgte optræder som repræsentant for FH, agerer i varetagelse af FH’s interesser eller optræder på en måde, der kan skade fagbevægelsen/FH og/eller FH’s omdømme.

Anmeldelse og politikker

Alle, der oplever adfærd i strid med kodekset for adfærd i FH, kan rapportere adfærden til den af FH etablerede whistleblowerordning eller til et af FH nedsat udvalg.

Anmeldelse kan ske her

Kodeks for adfærd

Privatlivspolitik for FH Whistleblowerordning

FH generel privatlivspolitik

Alle, der oplever adfærd i strid med kodekset for adfærd i FH, kan rapportere adfærden til den af FH etablerede whistleblowerordning eller til et af FH nedsat udvalg.

Rapporteringer undersøges af det af FH nedsatte udvalg i overensstemmelse med de principper, der fremgår af kodekset og under iagttagelse af fortrolighed.

Det af FH nedsatte udvalg undersøger adfærd udøvet af alle, der er forpligtet af kodekset.

FH undersøger dermed også adfærd udøvet af medlemmer af forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og tillidsvalgte i sektionerne der er ansat/valgt af et af FH’s medlemsforbund.

FH (kongressen) kan selv sanktionere overtrædelser af kodeks begået af FH’s daglige ledelse.

For medlemmer af FH’s øverste ledelse (forretningsudvalget samt hovedbestyrelsen) eller øvrige tillidsvalgte træffer det enkelte medlemsforbund/sektion, hvor vedkommende er valgt/ansat, selv beslutning om eventuel sanktion på baggrund af resultatet af den undersøgelse, der er gennemført i regi af det af FH nedsatte udvalg.