Her finder du en række centrale dokumenter 

Formand:
Lizette Risgaard

Næstformænd:
Bente Sorgenfrey
Arne Grevsen
Ejner K. Holst
Majbrit Berlau
Morten Skov Christiansen
Nanna Højlund

Formandskabets faglige fordeling

Oversigt over FH’s hovedbestyrelse 2019

Oversigt over FH’s forretningsudvalg 2019

FH politikernes lønninger

FH’s politiske ledelse består af 1 formand, 2 stedfortrædende formænd samt 4 næstformænd.  Ved den stiftende kongres d. 13.april 2018 vedtog man, at følgende forhold er gældende:

LønningerFormandStedfortrædende
formand
Næstformand
Årsløn inkl. feriegodtgørelse986.544 kr.915.907 kr.893.818 kr.
*Maksimal kompensation
for optjente bestyrelseshonorarer
350.000 kr.140.000 kr.85.000 kr.
Løn, I alt1.306.544 kr.1.055.907 kr.978.818 kr.
Pension18 %18%18%

*Alle optjente bestyrelseshonorarer tilfalder FH. Der gives kun kompensation, svarende til det faktisk optjente honorar.