FH politikernes lønninger

FH’s politiske ledelse består af 1 formand, 2 stedfortrædende formænd samt 4 næstformænd.  Ved den stiftende kongres d. 13.april 2018 vedtog man, at følgende forhold er gældende:

LønningerFormandStedfortrædende
formand
Næstformand
Årsløn inkl. feriegodtgørelse986.544 kr.915.907 kr.893.818 kr.
*Maksimal kompensation
for optjente bestyrelseshonorarer
350.000 kr.140.000 kr.85.000 kr.
Løn, I alt1.306.544 kr.1.055.907 kr.978.818 kr.
Pension18 %18%18%

*Alle optjente bestyrelseshonorarer tilfalder FH. Der gives kun kompensation, svarende til det faktisk optjente honorar.