Medlemmer af FH’s hovedbestyrelse

 • Henning Overgaard 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Tina Christensen 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Mads Andersen 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Jan Villadsen 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Claus von Elling 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Lydia Frydendal Callesen 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Peter K. Holm 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Eva Obdrup 3F – Fagligt Fælles Forbund


 • Anja C. Jensen – HK Danmark
 • Mads Samsing – HK Danmark
 • Lene Roed – HK Danmark
 • Rita Bundgaard – HK Danmark
 • Mette Høgh – HK Danmark
 • Simon Tøgern – HK Danmark
 • Ulla Moth-Lund Christensen – HK Danmark


 • Mona Striib FOA – Fag og Arbejde
 • Thomas Enghausen FOA – Fag og Arbejde
 • Helena Mikkelsen FOA – Fag og Arbejde
 • Thomas Brücker FOA – Fag og Arbejde
 • Maria Melchiorsen FOA – Fag og Arbejde


 • Claus Jensen – Dansk Metal
 • René Nielsen – Dansk Metal
 • Pia Hartmann Hanndbæk – Dansk Metal


 • Grete Christensen – Dansk Sygeplejeråd, DSR
 • Anni Pilgaard Dansk – Sygeplejeråd, DSR
 • John Christiansen – Dansk Sygeplejeråd, DSR


 • Gordon Ørskov Madsen – Danmarks Lærerforening, DLF
 • Dorte Lange – Danmarks Lærerforening, DLF
 • Regitze Flannov – Danmarks Lærerforening, DLF


 • Elisa Rimpler BUPL – Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund
 • Lasse Bjerg Jørgensen BUPL – Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund
 • Birgitte Conradsen BUPL – Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund


 • Benny Andersen Socialpædagogerne – SL
 • Verne Pedersen Socialpædagogerne – SL


 • Jørgen Juul Rasmussen – Dansk El-Forbund
 • Hanna Lindstrøm – Dansk El-Forbund


 • Jannik Frank Petersen – Teknisk Landsforbund
 • Lene Ertner – Teknisk Landsforbund


 • Kent Petersen – Finansforbundet
 • Steen Lund Olsen – Finansforbundet


 • John Nielsen – Serviceforbundet
 • Ole Wehlast – Fødevareforbundet NNF
 • Mads Bilstrup – Dansk Socialrådgiverforening
 • Heino Kegel – Politiforbundet
 • Niels Bertelsen – PROSA
 • Monica Lendal Jørgensen – Frie Skolers Lærerforening
 • Hanne Pontoppidan – Uddannelsesforbundet
 • Henrik W. Petersen – Blik og Rørarbejderforbundet
 • Charlotte Hougaard – Forsikringsforbundet
 • Ghita Parry – Kost & Ernæringsforbundet
 • Jesper Korsgaard Hansen – Centralforeningen for Stampersonel
 • Tonny Olsen – Malerforbundet i Danmark
 • Preben Steenholdt Pedersen – Luftfart og Jernbane
 • Martina Jürs Danske – Bioanalytikere
 • Søs Nyengaard – Dansk Musiker Forbund
 • Ann-Mari Grønbæk – Farmakonomforeningen
 • Tom Block Hærens – Konstabel- og Korporalforening
 • Bo Yde Sørensen – Fængselsforbundet
 • Jørn Rise Dansk – Told og Skatteforbund
 • Benjamin Boe Rasmussen – Dansk Skuespillerforbund
 • Michael Sahl Hansen – Spillerforeningen
 • Thomas Wester-Andersen – Kort- og Landmålingsteknikernes Forening (KLF)
 • Christian Gøttsch Hansen – Radiograf Rådet
 • John Hatting – Kriminalforsorgsforeningen
 • Tina Arndt Jensen – Viften for kontoransatte i Folketinget
 • Uffe Pilegaard Larsen JID – Jordbrugsteknologer i Danmark
 • Vibeke Bredsdorff Sørensen – Gentofte Kommunalforening
 • Morten Skov Christiansen FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Nanna Højlund FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Claus Hjortdal (observatør) – Lederforum
 • Eva Munck Immertreu (observatør) – Lederforum